Foreldreportalen er populær | www.statped.no

Statpeds årsrapport 2017

Foreldreportalen er populær

Foreldreportalen på statped.no/foreldre er etablert og skal videreføres som informasjonskilde spesielt rettet mot foreldre og foresatte til barn med særskilte opplæringsbehov. Her er det samlet informasjon og fagstoff om ulike vanskeområder og pedagogisk tilrettelegging.

Foreldreportalen er en åpen nettportal for alle interesserte. Her legges det ut nyttig og relevant informasjon, filmer og opplæringsmoduler innenfor de ulike fagområdene i Statped. Via lenker kan du navigere automatisk til andre offentlige informasjonssider og hjelpeinstanser. Du kan søke opp informasjon ut fra barnets alder, etter fagområder eller ut fra spesifikke temaer. Portalen inneholder korte fagtekster, informasjon om barn og unges rettigheter, aktuelle kurs, læremidler, tilrettelegging knyttet til ulike typer vansker, informasjonsfilmer og erfaringsfilmer.

Tettere samhandling

Foreldreportalen er resultatet av Statpeds arbeid med prosjektet Samordnet foreldreopplæring. Det ble satt i gang for å utvikle, styrke og samordne opplæringstilbudet til foreldre som har barn med særskilte opplæringsbehov innenfor Statpeds fagområder.

– Vi mener portalen bidrar til økt kompetanse hos foreldrene, slik at de lettere kan samhandle med barnehagen, skolen og forskjellige hjelpeinstanser – og på denne måten øke barnas læringsutbytte, sier Marie E. Axelsen, avdelingsdirektør for fag og prosess i Statped. Hun forteller at prosjektet har prøvd ut flere modeller for foreldreopplæring. Hovedsatsingen, foreldreportalen, ble satt i gang allerede høsten 2016 og er blitt utviklet hele tiden. – Og det skal den fortsette med, forsikrer Axelsen.

– Vi har også planer om å videreutvikle enkle e-læringsmoduler knyttet til både fagspesifikke områder og mer fagovergripende områder, sier Axelsen. – Ambisjonen vår er at foreldreportalen også skal kunne være interaktiv, slik at det vil være mulig å stille spørsmål og få svar fra Statpeds fagmiljøer.

Side 9 av 30

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!