Fornøyde oppdragsgivere | www.statped.no

Statpeds årsrapport 2017

Fornøyde oppdragsgivere

Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet har konkludert med at Statped har levert og fulgt opp tiltak og oppgaver gjennom hele omstillingsperioden i årene 2012–2016.

De trekker frem at omstillingen har skjedd uten at brukerne har opplevd et forringet tjenestetilbud. Direktoratet peker på at Statped også har klart å følge opp de mange oppdragsbrevene underveis i omstillingen.

Det var Stortingsmelding 18 (2010–2011) Læring og fellesskap (regjeringen.no) som ga føringer for omstillingsprosessen og etableringen av det nye Statped. I stort handlet det om flerfaglige tjenester, nye og mer systembaserte arbeidsformer og om tettere samhandling med barnehage, skole og PP-tjeneste. Oppdraget var å etablere en ny virksomhet med ansvar for hele landet, bestående av fire regioner og en sentral enhet. Den nye virksomheten skulle legge til rette for én dør inn til etaten og sørge for likeverdig tilgang til Statped og etatens tjenester i hele Norge.

Fusjon, nye rammebetingelser og ny tjenesteprofil

I tillegg til at tolv tidligere kompetansesentre ble fusjonert og sammenslått til én etat, har det gjennom hele omstillingen vært en utvikling fra énfaglig til flerfaglig virksomhet. Hver enkelt medarbeider har måttet se seg selv og sitt tidligere senter i et nasjonalt perspektiv og ikke som et avgrenset spissfaglig senter. Samtidig har spisskompetansen også vært utviklet og fornyet i løpet av omstillingsperioden. En felles tjenesteprofil på tvers av regioner og fagområder er utviklet. Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet har konkludert med at Statped har levert og fulgt opp tiltak og oppgaver gjennom hele omstillingsperioden og trekker frem at omstillingen har skjedd uten at brukerne har opplevd et forringet tjenestetilbud. Direktoratet peker på at Statped også har klart å følge opp mange oppdragsbrev underveis i omstillingen.

Administrative rutiner, styringsstrukturer og ledelse i tråd med føringene i Stortingsmelding 18 er etablert og implementert. Det var en klar forventning at Statped gjennom hele omstillingsperioden skulle levere tjenester på samme nivå som tidligere.

Side 5 av 30

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!