Målbilde for Statped 2017–2022

«Inkludering lønner seg»

Barn trekker tau i samme retning

Vis hele dokumentet

Innhold

«Statpeds samfunnsmandat er å bidra til at barn, unge og voksne med
særskilte opplæringsbehov best mulig kan mestre eget liv og være aktive
deltakere i utdanning, arbeid og samfunnsliv.»

Side 1 av 12