Statped bidrar til inkludering

Statped vil bruke sin spisskompetanse på en slik måte at barnehager, skoler og arbeidsliv kan tilby gode inkluderende læringsfellesskap.

Statped har erfart at mange i våre brukergrupper blir stående utenfor fellesskapet i barnehage, skole og samfunnsliv. Statped ønsker derfor i tiden som kommer, å forsterke oppmerksomheten på inkludering.

Statped har valgt ut følgende seks innsatsområder hvor inkluderingsperspektivet vil få en sentral plass i perioden 2017–2022:

  • Et inkluderende læringsmiljø
  • Teknologi – et redskap for inkludering
  • Inkludering forutsetter oppdatert kunnskap
  • Vi gjør kunnskap tilgjengelig
  • Vi samhandler med brukerne
  • Vi samhandler med andre aktører

Side 6 av 12

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!