Til hovedinnhold

Skriftspråk og stimulering når barn ikke kan se (mp3)

Alle barn trenger å bli eksponert for tall og bokstaver for å lære seg å lese og skrive. Men hva når barnet ikke kan se? Denne episoden handler om hvordan barn som er blinde, kan bli kjent med skriftspråket. Veien går gjennom nysgjerrige hender.

Sirkel med ordet Inkluderingspodden inni
  1. Kategori: Syn, Barnehage, Brukerhistorier
  2. Språk: Norsk talespråk, bokmål og norsk tegnspråk
  3. Format: mp3 (lyd), html (tekst) og video (norsk tegnspråk)

Skriftspråkstimulering og barn med blindhet

Anne er spesialpedagog og jobber i barnehagen til Ada (5).

Ada har en synsnedsettelse som gjør at hun ikke kan lese skrift med øynene. Derfor skal hun lære seg punktskrift.

Grunnlaget for å lære å lese og skrive blir lagt i de første barneårene. Barn som skal lære seg punktskrift, trenger erfaringer med berøring (taktile erfaringer) for å utvikle berøringssansen (taktilsansen), motorikken og den språklige kompetansen. Barnehagen til Ada gir henne positive opplevelser med berøringssansen gjennom lek med vann, taktile bøker og spill, nettbrett med skjermleser og punktskrift.

Les mer om pedagogisk tilrettelegging i barnehagen

Hvordan vi gir barn som skal lære punktskrift, et godt grunnlag for å lese og skrive, er viktig. I prosjektet Barnehagebarn og punktskrift jobber Statped med å undersøke hvordan man best kan legge til rette for skriftspråkstimulering.

Tidlig skriftspråkstimulering er ikke bare viktig for begynneropplæringen i lesing, men også for inkludering og tilhørighet. Barn som ikke ser, kan ha utfordringer med å følge med i leken eller finne de andre barna. Seniorrådgiver Silje Benonisen er opptatt av enkel tilrettelegging. Da kan alle barn i barnehagen gjøre aktiviterer sammen, uavhengig om de ser eller ikke.

Medvirkende

  • Cliff Baluyot, programleder
  • Stian Barbo Valand, programleder
  • Anne Karlsen Benum, spesialpedagog ved Vadsø PPT
  • Silje Benonisen, seniorrådgiver i Statped

Musikk

Vi hører gjerne fra deg som hører på oss

Hør hele Inkluderingspodden

Episode 1

Episode 2

Episode 3