Til hovedinnhold

– Barn med nedsatt hørsel trenger mer enn høreapparat

– Sørg for å følge opp førskolebarn som har nedsatt hørsel. Et høreapparat gir ikke normal hørsel og løser ikke alle utfordringene, sier rådgiver i Statped Anne-Mari Nordnes Skagen.

Bilde av Anne-Mari Skagen

Anne-Mari Nordnes Skagen jobber i Divisjon barnehage, avdeling hørsel.

Til daglig jobber hun med å rådgi PP-tjeneste og barnehagelærere som har ansvar for førskolebarn med nedsatt hørsel.

– Vi vet noe om hvor viktig tiden fra fødselen til skolealder er med tanke på språklig og sosial utvikling. Da er hjernens evne til å forandre og finjustere på sitt beste. Tidlig innsats på området hørsel handler om å gi hjelp så tidlig som mulig i et barns liv, sier Nordnes Skagen. Tidlig tilgang til språk er avgjørende for barnets utvikling. Dette er uavhengig av modalitet, om det er tale- eller tegnspråk barnet skal utvikle.

Skaff deg kunnskap

Alle nyfødte babyer i Norge tilbys screening av hørsel. Dette betyr at de aller fleste barn med nedsatt hørsel oppdages svært tidlig. Statped har også et strakstilbud til foreldre som får et barn med nedsatt hørsel. Hun mener at det er viktig at PP-tjeneste og barnehagen sørger for å følge opp og skaffe seg kunnskap når de får et barn med nedsatt hørsel.

– I mange kommuner tar det mange år mellom hver gang de får et barn med nedsatt hørsel. Da er det viktig med støtte og råd. Der barnet skal utvikle tegnspråk er det svært få kommuner som har erfaring og kompetanse. For de barna som skal utvikle et talespråk vil et høreapparat alene langt fra løse alle problemer, forklarer Nordnes Skagen.

Bruk høreapparatet!

Det kan også være en utfordring at høreapparatet ikke blir brukt

– Forskning viser at brukstid med høreapparat er avgjørende for utvikling av lytteferdigheter og talespråk. De som bruker det mye har betydelig høyere score på ordforråd, grammatikk og fonologisk bevissthet enn de som bruker det lite. Dette er viktig kunnskap til foreldrene, PP-tjeneste og barnehagelærere. Hvis et barn bruker teknologien sin fire timer per dag, vil det ta seks år for barnet å høre det samme som et normalt-hørende barn gjør på ett år, forklarer rådgiveren.

Sett deg inn i barnets verden

Hun er også opptatt av at alle rundt forstår hvordan det er å leve med et hørselstap og hvordan verden fortoner seg for barnet.

– Et barn med nedsatt hørsel kan framstå som normalhørende i et stille rom med bare en person. Hvis det er mye støy i rommet kan det være svært utfordrende å oppfatte det barnet helst vil høre, sier hun.

Et hørselstap rammer ofte i det høyfrekvente området. Et barn med hørselstap vil da høre best vokalene. Disse utgjør kun 10% av forståelsen. Konsonantene gjør talespråket forståelig. Derfor er det viktig å gjøre disse tilgjengelige. Her kan høreapparatene ha sine begrensninger.

– For å kompensere for høreapparatet sine begrensninger, er det viktig å jobbe aktivt med å stimulere lytteutviklingen til barnet. Pedagogiske tiltak og lyddempende tiltak er da helt avgjørende, sier rådgiveren

Hun anbefaler Statpeds ressurser både med filmer og flere råd og tips for tidlig innsats og tilrettelegging i barnehagen her: Hørsel | statped.no

Her er hennes råd oppsummert:

  • Skaff deg kunnskap om barn med nedsatt hørsel og om tegnspråk der dette er et av barnets språk. Bruk Statpeds spør oss tjeneste
  • Sørg for at høreapparatet faktisk blir brukt så mye som mulig
  • Sørg for tilrettelegging og for å stimulere lytteutviklingen. Et høreapparat fungerer ikke som et normalthørende øre. Disse barna trenger tilrettelegging i form av mindre grupper, mer struktur og lyddempende tiltak.