– Gode rutiner når eleven har kombinerte sansetap | www.statped.no

– Gode rutiner når eleven har kombinerte sansetap

– Sørg for individuell kartlegging og gode rutiner, sier rådgiver i Randi Thelle. Her gir hun noen konkrete råd til PP-rådgivere som skal jobbe med barn med disse sansetapene.

– Gode opplæringsbetingelser krever individuell kartlegging for elever som har nedsatt syn og hørsel. Det er store variasjoner, selv om det tilsynelatende kan se likt ut på tester og målinger. Det er også store forskjeller på hvordan enkelte opplever situasjonen. Legg derfor til rette for god individuell kartlegging, sier rådgiveren.

Bilde av Randi Thelle
Randi Thelle jobber til daglig i avdeling kombinerte sansetap og døvblindhet i divisjon tegnspråk og døvblindhet.

Hun anbefaler å bruke ressursene Tilrettelegging i skole (statped.no) som kan gi god hjelp.

Ta med barnet på råd

Hun er opptatt av at barnet eller eleven, ut ifra alder og forutsetninger, må tas med på råd.

– Elevens stemme er viktig, men det må heller ikke bli masing. Her må en finne en balanse, mener rådgiveren.

For noen barn er syns- og hørselstapet progredierende. Det kan gå veldig gradvis. Da er det viktig at både de voksne og klassekamerater innarbeider gode rutiner fra starten av.

– Det å stadig bli spurt om lyset eller kontrasten god nok og om hva eleven kan se, kan være slitsomt. De fleste barn og unge ønsker ikke å være annerledes enn andre. Men for å kunne delta på lik linje trenger man noe tilrettelegging, forklarer rådgiveren.

Sørg for gode rutiner

Hun vektlegger at det fra starten av blir innarbeidet gode rutiner for bruk av mikrofoner, lydutjevningsanlegg i klasserommet. Rutiner er også viktig når det er vikarer eller når eleven skal være med på felles arrangementer.

– Ikke overlat til eleven at rutiner holdes og utstyr brukes. Eleven kan selv velge hvilket program de bruker på CI eller høreapparat, men lærer og medelever skal kunne forstå og bruke det. Ha det ryddig, heng sekker på stolene, lukk dører helt igjen eller ha de helt åpne, sier hun.

Orden, gode lysforhold og kontraster

Hvis eleven har Retinitis pigmentosa (RP) blir synsfeltet gradvis innskrenket. Mørkesynet er noe av det første som forsvinner, og eleven kan bruke lang tid på tilvenning av synet til ulike lysforhold.

– Vær oppmerksom på dette i det daglige. Mange lærere skrur av lyset når klassen skal se film eller ha kosetime med dempet lys. For eleven med nedsatt syn blir det ikke koselig om han ikke ser noe, sier rådgiveren.

Hun mener at det også er viktig at det holdes orden på tavle og at det er gode kontraster.

– Ikke bruk rød tusj. Vask av nøye og ikke la tavla bli grå. Eleven kan kanskje se det som skrives, men bruker unødvendig mye krefter, sier hun.

Skaff deg kunnskap

Hun understreker at eleven selv og utredningen må være utgangspunktet for tilretteleggingen. Eleven skal være med, men ikke selv ta ansvaret for gjennomføringen.

Hun anbefaler Statpeds kurs og e-læring hvor man kan hente viktig informasjon om hvordan legge til rette for personer med kombinerte sansetap.

Her er hennes råd oppsummert :

  • Sørg for god kartlegging
  • Ta eleven med på råd
  • Innarbeid gode rutiner i og utenfor klasserommet
  • Hold orden i klasserommet
  • Tenk over lysbruk og når du demper lyset
  • Sørg for gode kontraster
  • Skaff deg kunnskap

Lær mer om kombinerte sansetap

Kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet kan være medfødt eller ervervet. Mange med kombinerte sansetap har både en syns- og hørselsrest.

Lær mer om kombinerte sansetap

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!