– La barnet få utforske og erfare | www.statped.no

– La barnet få utforske og erfare

– La barnet få utforske og erfare ting selv. Overhjelpsomhet kan hindre barnet i å lære og klare ting selv. Dette er rådene fra rådgiver Lars Haakensen Wettre.

Bilde av Lars Haakensen Wettre
Lars Haakensen Wettre jobber i Divisjon barnehage, avdeling syn

– Jeg gir ofte råd om å finne en balanse mellom å støtte og det å legge til rette for selvstendighet hos barn med blindhet. Barnehagepersonalet må være bevisste sine egne forventninger til hva barnet kan klare alene. Jeg oppfordrer dem til å reflektere over egne holdninger og forventninger. Barnet trenger støtte, men må heller ikke bli for avhengig av enkeltpersoner. Målet må være at barnet blir så selvstendig som mulig i lek og relasjoner med ande, både voksne og barn, sier Haakensen Wettre.

Vær nysgjerrig på signaler

– Vær oppmerksom på unike utfordringene knyttet til samspill og kommunikasjon. For barn med nedsatt syn kan fraværet av blikkontakt og mimikk skape utfordringer. For eksempel kan det at barnet snur hodet vekk bort, tolkes som manglende interesse, når det egentlig indikerer intens lytting, forklarer rådgiveren.

Se etter initiativ

Han oppfordrer barnehagelærere til å se etter barnas eget initiativ. Det kan være en nøkkel for å oppnå felles oppmerksomhet. Da må de voksne være nærværende, gi bekreftelse og være lydhør. I hverdagen kan dette bety å aktivt engasjere seg i barnas interesser, oppmuntre til lytteøvelser under daglige rutiner og ta seg tid til å svare på deres respons. Dette er ikke en jobb som kan overlates til en eller to personer, men bør hver noe alle på avdelingen strever etter.

Utnytt hørselssansen

Hørselssansen er av stor betydning for barn uten syn.
– Ofte kan vi tenke vi at utnyttelse av hørselen kommer av seg selv. Slik er det ikke. Skal man bli god til noe må man øve på det. Derfor anbefaler jeg barnehagen til å jobbe med tiltak for å utvikle gode lytteferdigheter. Dette kan gjøres gjennom daglige aktiviteter som måltider, lek og andre meningsfulle øyeblikk og gjerne og samtale om dem, forklarer rådgiveren.

Sørg for god struktur og forutsigbarhet

Når barnehagen skal tilrettelegge, må formålet være at barnet ikke bruker unødvendig mye energi på å skaffe seg oversikt og forstå. Da er avgjørende at man jobber med struktur og pedagogisk tilrettelegging.

– I hverdagen kan dette bety et ryddig og organisert miljø med tydelige plasseringer av ting, merking med taktile og kontrastrike elementer og tilrettelegging for et godt lydmiljø. Her er barnehagen ofte gode. Jeg gir ofte råd om å jobbe med en ting av gangen. Det er mer en nok, sier Haakensen Wettre.

Bruk gode leker og materialer

For å legge til rette for at barnet skal kunne utforske og erfare ting selv, så er det viktig ha tilgang til et mangfold av materialer og leker med ulike teksturer og kvaliteter.

– Oppmuntre til eksperimentell lek og aktiv deltakelse. Gi tid og støtte til å utforske ulike gjenstander og former. Det fantastisk artig og inspirerende å se hvor man flinke og kreative de ansatte i barnehagene er. De lager taktile spill, bøker og leker, sier Haakensen Wettre.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!