Til hovedinnhold

– Tegn og visuell støtte er nyttig for alle

– Om du har en elev i klassen med nedsatt hørsel vil sannsynligvis tiltakene du setter inn være nyttig for flere, mener tegnspråklærer i Statped, Solfrid Jacobsen.

Hun mener at ingen metode fungerer for alle elever. God tilrettelagt undervisning handler om å ta utgangspunkt i den enkelte. Dette gjelder også elever med nedsatt hørsel.

– Om du ser at det du gjør ikke virker, så ikke fortsett med det samme, sier tegnspråklæreren.

Her deler hun noen råd og tips ut ifra mangeårig erfaring som tegnspråklærer.

Bilde av tegnspråklærer Solfrid Jacobsen

Solfrid Jacobsen jobber i Divisjon for tegnspråk og døvblindhet og er lærer på Statpeds deltidsopplæring for tegnspråklige elever.

Visualiser!

– I klasserommet er det viktig å tenke visualisering. Det kan gjøres enkelt. Innarbeid rutiner for å bruke ting du har tilgjengelige. Pek på og forklar i stedet for å prate. Har du en Smartboard, så bruk denne, sier Jacobsen.

Visualisering krever lite, men har stor gevinst for barnet som har nedsatt hørsel. Sannsynligvis vil det være flere barn i klassen som vil ha stor nytte av dette. Det å spille situasjoner kan også være fin støtte.

– Få opp noen elever og lag en samtalesituasjon. Da får du fram flere nyanser enn bare gjennom at lærere prater. Film er også en fin måte å visualisere på, forklarer Jacobsen.

Konkretiser!

Konkretisering er også en måte å visualisere på. Spesielt for små barn kan det å kjenne på ting taktilt, være en fin støtte. Konkretisering gjør det lettere for barnet å kunne koble seg på. For små barn med nedsatt hørsel vil det være god støtte å få informasjon også gjennom den taktile sansen.

– Om du snakker om bestikk, så ta med en gaffel. Bruk det du har tilgjengelig. Små figurer, leker, hverdagsting – alt kan brukes. Vær kreativ. Figurer, små dyr kan også brukes til å skape små situasjoner som gjør det enda enklere å koble seg på. I en digital tid er det et ekstra viktig poeng å kunne bruke denne sansen, sier Jacobsen.

Bruk tegn!

Om eleven har rett til tegnspråkopplæring, har han eller hun også rett til en lærer med tegnspråkkompetanse i klasserommet. Det er avgjørende at også de andre lærerne har et aktivt forhold til tegn.

– Det kan ikke forventes at alle lærere skal lære seg tegnspråk, men enkle tegn og tegn som støtte er svært nyttig, mener tegnspråklæreren.

Det at lærere legger til enkelte tegn mens de prater, kan være viktig for å støtte forståelsen av begreper. Også dette vil komme flere elever til gode.

– Bruk gjerne tegnordboken til Statped. Her finner du mange tegn til bruk i de fleste fag, sier Jacobsen.

Ønsker kontaktlærere å lære seg tegnspråk, bør de ta dette som etterutdanning.

– Tegn kan alle lære å ta i bruk, men tegnspråk tar tid å lære. Enkel bruk av tegn kan bety en stor forskjell for elever med nedsatt hørsel, sier tegnspråklæreren.

Råd til tegnspråklærere

Her er tegnspråklærerens råd til andre tegnspråklærere:

  • Kutt stemmen: Ved at læreren kutter stemmen, er eleven nødt til å bruke øynene mer aktivt. Hvis tegnspråklærere bruker stemmen, vil eleven alltid prøve å høre hva som blir sagt, og glemme å fokusere med øynene. Det er også lettere for eleven å svare uten stemme hvis læreren også kutter stemmen. Man svarer ofte med samme språk.
  • Bruk håndalfabetet og bokstavering: Eleven har nytte av å lære seg håndalfabetet slik at han eller hun kan bokstavere. Dette kan være nyttig om eleven for eksempel mangler et tegn. Hvis tegnspråklæreren er døv, hjelper det lite å spørre med stemme om tegn eleven lurer på. Da kan det å bokstavere ordet man lurer på, være nyttig.
  • Bruk video: Det kan være lærerikt hvis eleven filmer det han eller hun skal si med tegn. Små fortellinger eller tekster kan gjøre at eleven blir oppmerksom på sin egen tegnbruk, utførelse og munnstilling. Det er lettere å jobbe videre og rette opp når man har sett seg selv.