Til hovedinnhold

– Gode rutiner når eleven har kombinerte sansetap

– Bygg på det som fungerer

– Våg å prøve deg fram

– Arbeid med ASK krever kompetanse og samarbeid

– Vær tydelig når barnet har språkforstyrrelser

– Prøv deg fram når du skal lære tegnspråk

– Barn med nedsatt hørsel trenger mer enn høreapparat

– Ta utgangspunkt i barnets interesser

– La barnet få utforske og erfare

– Hva gjør du om barnet er født med leppe-kjeve-ganespalte?

– Tegn og visuell støtte er nyttig for alle

– Slik forebygger du skolefravær med oppdagerkompetanse

Hva gjør du når du får et barn med hodeskade?

Slik utnytter du digitale verktøy så eleven kan delta