– Arbeid med ASK krever kompetanse og samarbeid | www.statped.no

– Arbeid med ASK krever kompetanse og samarbeid

– Å lykkes i arbeidet med alternativ og supplerende kommunikasjon, krever kompetanse og samarbeid, sier rådgiver i Statped Bjørg Sissel Hoem.

Her gir hun noen konkrete råd til de som jobber i laget rundt barn og elever som bruker ASK.

Bilde av Bjørg Sissel Hoem
Bjørg Sidsel Hoem jobber i avdeling Alternativ og Supplerende kommunikasjon i divisjon barnehage Statped.

– Til deg som er PP-rådgiver, anbefaler jeg å ta i bruk e-læringen «Kompetanse i ASK» for kompetanseheving på ASK i barnehager og skoler. Vi har erfart at PP-rådgivere som har benyttet e-læringen i sitt systemarbeid opplever at dette har bidratt til et felles utgangspunkt i veiledning rundt enkeltbarn og elever, og et bedre språkmiljø for dem som bruker ASK, sier rådgiveren.

Samarbeid

Til de som samarbeider rundt en som bruker ASK, anbefaler hun å ta i bruk «Plan for oppfølging av ASK».

– Planen er en hjelp til å presisere mål, men ikke minst kan den gi oversikt over eget behov for kunnskap og ferdigheter. Da kan de legge inn i planen hvordan og når de skal kunne tilegne seg kompetansen de må ha. Dette for å kunne støtte barnets- eller elevens språkutvikling, bruk av ASK og læring, forklarer rådgiveren.

Hun har også tips til de som leser bøker sammen med barn eller elever som bruker ASK:

– Du har en viktig rolle og bør legge til rette for samtale og aktiv deltakelse. «De magiske åtte» kan gi deg tips til hva du kan ha fokus på, når dere skal lese bok sammen, sier rådgiveren.

Hun oppfordrer PP-rådgivere som trenger flere tips og ideer til å ta kontakt med Statpeds Spør oss – tjeneste som kan formidle flere råd.

Lær mer om ASK

Noen personer kan, på grunn av medfødte tilstander, skader eller sykdom, ikke kommunisere ved hjelp av talespråk. Å kommunisere på andre måter enn gjennom talespråk kalles alternativ og supplerende kommunikasjon.

Lær mer om ASK

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!