– Vær tydelig når barnet har språkforstyrrelser | www.statped.no

– Vær tydelig når barnet har språkforstyrrelser

– Tydelighet er viktig overfor barn med utviklingsmessige språkforstyrrelser (DLD), sier rådgiver Kirsten M. Bjerkan. 

Hun forteller at mange barn med DLD strever med å forstå det som blir sagt. De strever også med å fastholde det de hører lenge nok til at de får prosessert det. Bjerkans viktigste råd er at lærer og de rundt er tydelige i kommunikasjonen.

Bilde av Kirsten M Bjerkan
Kirsten M. Bjerkan jobber i avdeling språk/tale i Divisjon barnetrinn.

– Til lille Ole som virrer rundt i klasserommet kan vi si «Jeg synes det hadde vært fint om du kunne sette deg på plassen din nå og finne frem boken din og begynne på oppgave en og tre på første side». Dette er for mye informasjon til at lille Ole får det med seg. Si heller «sett deg ned», sier rådgiveren.

Hun er opptatt av at læreren heller må tenke på å være tydelig enn å være høflig.

– Si gjerne «sett deg ned» og pek på stolen hans mens du sier det. Først når han har satt seg og ser på deg, kan du løfte opp din egen bok og vise hvilken bok han skal ta frem og hvor han skal slå opp, forklarer hun.

De fleste barn med DLD er vesentlig sterkere visuelt enn auditivt, så relevant visuell støtte bør brukes der det er mulig, som bruk av bilder, symboler, filmsnutter og skrift.

Ikke formuler påstander som spørsmål 

– Fordi vi helst vil oppfattes som hyggelige og ikke for strenge, formulerer vi ofte påstander som spørsmål. Om du ikke mener å spørre om noe, så ikke still spørsmål. Om du spør: «Vil du lese den første setningen for meg?» vil eleven kunne oppfatte det som at man spør om de har lyst. Si heller «Nå skal du lese den første setningen.», og pek eventuelt som støtte så eleven ser hvilken setning det er snakk om, foreslår rådgiveren.

På grunn av den auditive preferansen til elevene med DLD, er det ekstra viktig at du ikke dobbeltkommuniserer.

– Hvis du smilende sier «Neeeii, det er ikke lov å slå», vil eleven legge merke til at du smiler og tenke «ros» samtidig som han hører at det er et slags «nei» der. Det skaper forvirring. Vis både med kroppsspråk og mimikk hva du mener, sier hun.
Tydelig kommunikasjon skaper trygghet.

Slik oppsummerer rådgiveren rådene:

  • Vær tydelig heller enn høflig
  • Ikke still spørsmål hvis du ikke mener å spørre om noe
  • Bruk visuell støtte der det er mulig. For de fleste barn med DLD er den visuelle kanalen sterkere enn den auditive. Pek, bruk bilder, filmsnutter, skrift mm for å få frem budskapet.
  • Pass på at det er samsvar mellom kroppsspråket ditt og budskapet du vil formidle

Lær mer om språkforstyrrelser

Barn, unge og voksne med utviklingsmessige språkforstyrrelser (Developmental Language Disorder, DLD), tidligere kalt spesifikke språkvansker har til felles at de har vedvarende vansker innenfor ulike språkområder. Dette kan være vansker med ordforrådet, grammatikk, sosial bruk av språk eller oppfattelse og uttale av språklyder.

Lær mer om språkforstyrrelser

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!