Til hovedinnhold

Slik utnytter du digitale verktøy så eleven kan delta

Hvordan kan du bruke digitale verktøy slik at elever med behov for individuelt tilrettelagt opplæring opplever mestring og aktiv deltakelse i læringsfellesskapet? Rådgiver Miriam Modalsli gir deg rådene.

– Teknologistøttet læring handler om to ting: kompensasjon for utfordringer og inkluderende læringsaktiviteter, forklarer rådgiver Miriam Modalsli. Hun jobber i Divisjon for læremidler og læringsressurser i Statped.

Bilde av rådgiver i Statped Miriam Modalsli

Kompensasjon handler om å gi elever verktøy og ressurser som utjevner utfordringer de kan ha. Dette kan være verktøy som tekst-til-tale eller alternative kommunikasjonshjelpemidler.

– Inkluderende læringsaktiviteter setter søkelys på å skape muligheter der alle kan delta aktivt ved å utnytte digitale verktøy, sier Modalsli.

Slik utnytter du tilgjengelighetsfunksjoner:

Digitale verktøy har mange gratis støttefunksjoner innebygd i operativsystemene på enhetene. Disse funksjonene er viktige å kjenne til og lære å bruke. De fleste digitale enheter tilbyr tilpasningsmuligheter som for eksempel:

 • forstørring av tekst
 • økte kontraster
 • opplest innhold
 • ulike funksjoner for berøring

(les mer om tilgjengelighetsfunksjoner)

«Engasjerende leser» er en annen nyttig tilgjengelighetsfunksjon som er utviklet for å støtte lesing og forståelse av tekst. Den finnes i nettleseren Edge, OneNote, Word og Outlook. I programmet kan du finne muligheter som:

 • Justerbar tekst: tilpasse skriftstørrelse, linjeavstand og fargekontraster for å gjøre teksten mer tilgjengelig og lesbar.
 • Orddelingsverktøy: dele ord i mindre deler for å hjelpe elever med å forstå komplekse ord.
 • Ordbok og oversettelse: definisjoner av ord og oversettelser til andre språk direkte i tekstvinduet.
 • Fokusmodus: fjerner distraksjoner fra skjermbildet og fokuserer bare på teksten som leses.

Slik kan du skape inkluderende læringsaktiviteter:

I tillegg til å bruke funksjoner som kompenserer for vansker, bør vi utnytte de digitale mulighetene for å gi en bred og variert tilnærming til hvordan elevene kan tilegne seg og vise forståelse og kunnskap. Elevene kan ved hjelp av digitale verktøy:

– For elever som ikke har hatt gode opplevelser med tradisjonell undervisning, kan dette gi flere og varierte tilnærminger til fagene, sier rådgiveren.

Hun har også gode erfaringer med å la elevene få bygge og skape i konstruksjonsspill. I en syvende klasse fikk elevene i oppgave å bygge en gård med ressurser for en liten landsby. De samarbeidet i læringspar, bygde og programmerte husdyr og inngjerdinger, og tok skjermopptak der de forklarte arbeidet sitt.

– Etter min vurdering nådde samtlige elever læringsmålet den timen. Uten å skrive en eneste setning. Det er viktig å jobbe med skriving, men vi kan ikke bruke det som eneste aktivitet. Da går mange elever glipp av mye læring, sier Modalsli.

Her er hennes digitale tips:

 • Utnytt enkle funksjoner som skjermopptak, video og tilgjengelighetsfunksjoner. Dette har alle som har en digital enhet tilgang på.
 • Møt elevene på deres hjemmebane. For eksempel i spill.
 • Spør elevene om valg av aktivitet for å nå læringsmålet. De har ofte høy digital kompetanse og kan bidra kreativt. Det vil også skape bedre motivasjon.
 • Sett også sosiale mål når elevene jobber med programmering og spill. Elevene mestrer ofte teknologien. Da er det gode muligheter for å jobbe med samarbeid, kommunikasjon og språk.