Rammeplan for barnehagen og tilrettelegging | www.statped.no

Rammeplan for barnehagen og tilrettelegging

Sosial, pedagogisk og/eller fysisk tilrettelegging for å gi barn et inkluderende og likeverdig tilbud. 

Alternativ og supplerende kommunikasjon i barnehagen

Når barn skal lære ASK for å kommunisere og kunne bruke det for å utvikle kunnskap og lære ferdigheter, er det behov for tilrettelegging på flere områder.

Kombinerte sansetap i barnehage

Aktivitet og deltakelse i barnehage er avhengig av at omgivelsene tilrettelegger for utvikling og læring ut fra barnets forutsetninger.

Webinar: Synshemming i barnehagen

I Norge går de fleste barn i barnehagen før skolestart. Dette gjelder også for barn med synshemming. Personalet har derfor en viktig rolle i å skape gode og trygge rammer for å fremme utvikling og læring.

Er vansker med uttale og språk det samme?

Uttalevansker kan være et barns primære vanske, men også opptre som en del av en større språkvanske.

Hva er typiske vanskeområder for personer med DLD?

Utviklingsmessige språkforstyrrelser er medfødt og de opptrer tidlig i utviklingen, uten at man finner er klar årsak til vanskene.

Barnehage som rehabiliteringsarena

Barn som har fått en ervervet hjerneskade er som regel raskt tilbake i barnehage. Små barns viktigste rehabiliteringsarenaer er i hjemmet og i barnehagen og gode tilpasninger er helt nødvendig.

Inkludering i barnehagen

Et barn med synshemming trenger å få oversikt over omgivelsene i barnehagen. Da er det nødvendig med orden, struktur og en plan for aktivitetene.

Spør oss om spesialpedagogiske tiltak

Alle kan få råd, og vi svarer så langt det er mulig

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!