Sjekkliste for oppstart

Et godt samarbeid betyr at vi etablerer laget rundt barnet som et inkluderende, raust og lyttende fagfellesskap. Her finner du eksempler på praksis som bidrar til en god start på samarbeidet. 

Fakta og tilgjengelighet

Bilde av tallet 1

Kategori:

Slik kan du forberede en god oppstart

✔︎ Har du snakket med PPT? 

Gå igjennom søknad og vedtak, og få avklart eventuelle uklarheter med PPT i forkant av oppstartsmøtet.

✔︎ Hvem leder oppstartsmøtet? 

Avklar med PPT hvem som kaller inn til og leder oppstartsmøtet, og hvem som skriver referat. 

✔︎ Hvem bør være med? 

Avklar med PPT hvem som skal være en del av barnets lag, og dermed hvem som bør være med på oppstartsmøtet. 

✔︎ Spør om det er andre du bør ringe

Noen ganger er det nyttig å snakke med andre enn PPT-rådgiver før oppstart. Be om PPTs vurdering. 

✔︎ Har du delt noen læringsressurser? 

Vurder om det er noen ressurser fra statped.no som laget rundt barnet kan ha glede eller nytte av allerede før oppstart. 

✔︎ Hvordan samarbeider kommunen? 

Sjekk om kommunen har en samhandlingsportal, og undersøk eventuelt muligheten for at du kan få tilgang. 

✔︎ Kommer barnets stemme frem? 

Gå igjennom søknad og vedtak, og få avklart eventuelle uklarheter med PPT i forkant av oppstartsmøtet.

✔︎ Snakk med en kollega

Kanskje har en annen rådgiver nyttige erfaringer fra liknende saker.