Sjekkliste for avslutning

En inkluderende avslutning betyr trygghet på egen kompetanse, avklarte roller og ansvarsområder for dem som er tettest på barnet, og at Statped lar døren stå på gløtt. Her har vi samlet eksempler på praksis som kan bidra til en inkluderende avslutning. 

Fakta og tilgjengelighet

Tallet 3

Kategori:

Slik kan du bidra til en inkluderende avslutning

✔︎ Kall inn til avslutningsmøte 

Drøft muligheten for avslutningen i god tid før den vil skje. Ta gjerne frem materiellet fra oppstartsmøtet, og snakk om endringene som barnet har vært igjennom. 

✔︎ Beslutningen tas sammen 

Sørg for at de viktige personene i barnets liv er med på å beslutte når Statped skal avslutte saken.  

✔︎ Barnets stemme 

Bruk tid på å snakke om/forstå i hvilken grad barnet opplever positive endringer som følge av samarbeidet dere har hatt. Bruk underveisnotatene som støtte.   

✔︎ Hva skal dokumenteres?

Avklar hva slags dokumentasjon på samarbeidet og tiltakene som dere har prøvd at foreldre, skole/barnehage og PPT har behov for. Det er ikke sikkert en rapport er nyttig for alle.  

✔︎ Evaluér 

Be om og gi tilbakemelding på hva som har fungert godt i samarbeidet, og hva som eventuelt kan gjøres enda bedre.   

✔︎ Følg opp 

Ta gjerne en telefon etter at samarbeidet er avsluttet, og vis at døren fortsatt står på gløtt om behovet for mer støtte skulle melde seg på ny.