Sjekkliste for oppfølging

Tett oppfølging betyr ikke alltid å reise ut, men å gjøre veiledningen tilgjengelig og forståelig for dem som er nærmest barnet i hverdagen. Her finner du eksempler på praksis som kan bidra til tett oppfølging. 

Fakta og tilgjengelighet

Bilde av tallet 2

Kategori:

Slik kan du jobbe med tett oppfølging

✔︎ Oppfølging fra oppstartsmøtet 

Oppdater og del materiellet dere utarbeidet sammen, og sørg for å holde det oppdatert i løpet av hele samarbeidsperioden. 

✔︎ Samhandler kommunen digitalt? 

Undersøk muligheten for at du kan kople deg på et digitalt samhandlingsrom som komunen eller skolen allerede bruker, slik at du kan komme enda tettere på læringsmiljøet. 

✔︎ Ta kontakt 

Ofte kan små usikkerheter og spørsmål vokse seg store for dem som jobber nærmest barnet. En ekstra oppfølging fra deg kan gjøre stor forskjell.  

✔︎ Inkluder foreldrene

Underveisnotatet er en fin måte å sikre foreldrenes medvirkning og samtidig fange opp viktige endringer hos barnet. 

✔︎ Ikke vær redd for å prøve ny teknologi 

Hva gjør det lett for deg å være tett på? Bruk de mulighetene som finnes (så lenge du overholder personvern og Statpeds retningslinjer).  

✔︎ Del! 

Sørg for at alle har tilgang til planer, avtaler og digitale ressurser som er relevante for samarbeidet om tilretteleggingen rundt barnet.  

✔︎ Dokumentér 

Bidra til at laget rundt barnet opplever at de har kompetanse til å følge opp barnet på en god måte på egenhånd ved å dokumentere hva dere gjør underveis. 

✔︎ Be om tilbakemelding

Be om tilbakemeldinger på hvordan dere samarbeider, møtene dere har og dokumentene dere lager, slik at vi vet at vi jobber med riktige behov.