Samisk spesialpedagogisk tjeneste (SEAD) | www.statped.no

Samisk spesialpedagogisk tjeneste (SEAD)

SEAD kan bistå kommuner og fylkeskommuner med å legge til rette for kvalitativt god opplæring for samiskspråklige barn, unge og voksne med særlige opplæringsbehov, og som etter opplæringsloven har rett til et tilbud på samisk.

Jorgalahttá dili ohppiide geain leat gullanváttut Kárášjogas

Lossa gullu mii maŋŋit fuomášuvvui, skuvla mii ii lean ráhkkanan ja unnán sámegielat oahponeavvut olámuttus dagahedje stuorra hástalusaid Máret-Annelii ja su bearrašii go son álggii skuvlii. 

Hjertespråkets talskvinne

Aasta Joma Granefjell reagerer kraftig når foreldre til barn med utfordringer på skolen blir rådet til å kutte ut det samiske språket fordi barnet «har nok å stri med allikevel».

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!