Til hovedinnhold

Samisk spesialpedagogisk støtte - SEAD

SEAD er en egen avdeling i Statped som bistår kommuner og fylkeskommuner med samisk spesialpedagogisk kompetanse. Tjenestene er landsdekkende.

Samiskspråklige barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov skal få lik tilgang og lik kvalitet på tjenester fra Statped. Derfor samarbeider SEAD med andre fagavdelinger i Statped for å sikre tilpassede tjenester til samiske brukere.

De spesialpedagogiske tjenestene fra SEAD er, i motsetning til Statped for øvrig, av en mer generell karakter. SEAD har ansvar for alle aldersgrupper og fagområder til Statped.

I tillegg til samisk spesialpedagogisk støtte, utvikler avdelingen samiskspråklige læringsressurser og kartleggingsmateriell.

SEAD skal også innen sitt kunnskapsområde samhandle med nasjonale og regionale myndigheter i Sverige og Finland. Det innebærer kompetanseutvikling, kunnskapsdeling og erfaringsdeling

Dette gjør SEAD:

  • Tilbyr tjenester på individ- og systemnivå.
  • Utvikler læringsressurser og kartleggingsmateriell på nord-, lule- og sørsamisk.
  • Veileder i bruk av læringsressurser og kartleggingsmateriell.
  • Bistår universiteter og høgskoler med kompetanse.

Hvordan får du tjenestene