Matematikk i barnehagen på samiske språk | www.statped.no

Matematikk i barnehagen på samiske språk

Matematikk i barnehagen har nå blitt oversatt til sørsamisk og lulesamisk. Ressurspermen foreligger allerede på nordsamisk. Ressurspermen inneholder konkrete forslag på hvordan stimulere matematikkinteressen hos barn. 

Omtale på Lulesamisk
Omtale på sørsamisk
(nordsamisk kommer)

Matematikk i barnehagen inneholder forslag på leker, spill, bøker m.m. som fremmer barnets språk. Eksemplene er både med bilder og tekst.

Barn tenker logisk, praktisk og konkret. Når barn i forbindelse med lek oppdager matematiske former, vil de etter hvert tenke matematikk i dagliglivet, og gjøre det til noe meningsfullt og nyttig. Denne ressurspermen skal være til hjelp for de voksne til å observere og motivere, slik at de på en bedre måte kan stimulere barn til å utvikle matematikkunnskap i forbindelse med aktiviteter og språkbruk.

Matematikk er ikke bare tall og regning, men å forstå og forklare omverdenens og egne aktiviteter. Voksne kan tilrettelegge leken slik at barn møter matematiske begreper. 

I ressurspermen er aktivitetskortene delt i tre kategorier:

  • problemløsing og språkforståelse
  • geometrisk forståelse
  • tallforståelse
Ressurspermen er laget av Kirsten Wirkola, Tor Aslak Persen og Anne Dagmar Biti Mikalsen. Áltá siida deltok i prosjektgruppa.
Med økonomisk støtte fra Sametinget, Statped nord og Samisk spesialpedagogisk støtte.

(©) Redaktør og ČálliidLágádus 2010
Lulesamisk: Solvår Knutsen Turi
Grafisk design: ČálliidLágádus
Print: Waasa Graphics Oy, Vaasa
ISBN 978-82-8263-004-7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!