Sammensatte lærevansker

Når flere vansker opptrer samtidig og hindrer læring og utvikling, kalles det sammensatte lærevansker. For å få til god og tilpasset opplæring må det legges til rette i undervisning, læringsmiljø, samhandling og lek.

Tema: Mobbing

Vil du vite mer om mobbing? StatpedMagasinet tar opp temaet og gir informasjon om forebygging og tiltak i skolen.

Les StatpedMagasinet

Utfordringer med språk og tale

Barn med sammensatte lærevansker kan også ha utfordringer med språk og tale.

Gå til sidene om Språk og tale

Teknologi i opplæringen

Teknologi i opplæringen kan gi økt læringsutbytte og bedre inkludering. Her finner du erfaringer og metodikk. Se også ressurser om utvikling, forskning og trender.  

Gå til temasiden