Til hovedinnhold

Digital didaktikk og inkludering

Erfaringer

Fra 2019 har flere skoler i ulike kommuner i Norge gjennomført dette som skoleutvikling. Skoler som har gjennomført kompetansetiltaket har gitt positive tilbakemeldinger på både innhold og opplegg. Dette er uttalelser fra noen skoleledere:

«DDI er praksisnært og legger opp til utprøving i klasserommet»

«Elever med spesielle behov får undervisning inne i klasserommet»

«Digital didaktikk har vært mitt oppslagsverk for å tilpasse og gi alle elever mulighet til å mestre»

Denne sluttrapporten viser til flere erfaringer og resultater fra piloteringsperioden 2018-2020.

I denne videoen presenterer vi et sammendrag av sluttrapporten:

I denne videoen fra SPOT-konferansen i 2021 kan du se en samtale mellom prosjektleder for DDI og en lærer, en PP-rådgiver og en skoleleder som har gjennomført DDI.

Side 6 av 9