Til hovedinnhold

Digital didaktikk og inkludering

Forutsetninger for å gjennomføre

DDI for skole

  • Alle elever har en digital enhet
  • Lærere må være grunnleggende kjent med bruk av egen enhet
  • Skoleleder deltar aktivt i planlegging og gjennomføring
  • Det settes av tid til felles utviklingstider og til gjennomføring av moduler
  • Det kjøpes inn nødvendige programmer, apper og utstyr

DDI for barnehage

  • Alle avdelinger har en digital enhet (nettbrett)
  • De ansatte må være grunnleggende kjent med bruk av egen enhet
  • Leder deltar aktivt i planlegging og gjennomføring
  • Det settes av tid til felles utviklingstider og til gjennomføring av moduler
  • Det kjøpes inn nødvendige programmer, apper og utstyr

Side 7 av 9