Til hovedinnhold

Digital didaktikk og inkludering

Hva er Digital didaktikk og inkludering?

Teknologi gir nye muligheter til å dele, lære, samhandle og kommunisere. For å lykkes med inkluderende bruk av teknologi i opplæringssammenheng, trengs det kunnskap om mulighetene som finnes og hvordan de best kan brukes. Dette får du gjennom DDI.

Gjennom individuelt arbeid, utprøvingsoppgaver og felles erfaringsdeling vil profesjonsfelleskapet og delingskulturen på arbeidsplassen styrkes. DDI tilbys i to løp, ett for barnehage og ett for skole. Modulene i skoleløpet er utviklet for lærere, pedagoger, spesialpedagoger, PP-rådgivere og ledere. I barnehageløpet er kompetansepakken laget for at hele personalet skal gjennomføre, i tillegg til PP-tjenesten. Statped tilbyr veiledning i oppstart og fagdager underveis i gjennomføringen.

Digital didaktikk og inkludering er laget med et mål om at alle skal delta aktivt i læringsfellesskapet. I tillegg til å skape et inkluderende læringsmiljø, er det et mål at kompetansetiltaket skal bidra til et tettere samarbeid mellom barnehagen, skolen og PP-tjenesten.

Digital didaktikk og inkludering er utviklet av Statped.

I denne videoen fra SPOT-konferansen i 2021 presenteres bakgrunnen for DDI og oppnådde resultater.

Side 3 av 9