Til hovedinnhold

Digital didaktikk og inkludering

Hvordan søker jeg om tjenesten?

DDI som systemtjeneste

PP-tjenesten kan søke i samarbeid med skoler eller barnehager dersom ikke hele kommunen ønsker et felles kompetanseløft.

Søk om DDI som systembasert tjeneste.

DDI gjennom Kompetanseløftet

Hele kommuner kan søke DDI som tiltak gjennom Kompetanseløftet. Det er statsforvalteren i de enkelte fylkene som administrerer ordningen.

Les mer om Kompetanseløftet her.

Søk om DDI gjennom Kompetanseløftet.

Side 8 av 9