Til hovedinnhold

Digital didaktikk og inkludering

Målet med Digital didaktikk og inkludering

Målet er at du skal bruke digitale verktøy for å skape en helhetlig inkluderingskultur.

  • Øke din kompetanse i spesialpedagogisk tilrettelegging som kommer alle til gode.
  • Bruke digitale verktøy på en måte som skaper samarbeid, motivasjon og inkludering.
  • Fylle på den pedagogiske verktøykassa med inkluderende metoder og digitale ressurser.
  • Dele erfaringer med hverandre for å utvikle profesjonsfellesskapet.

Side 2 av 9