Til hovedinnhold

Digital didaktikk og inkludering

Modulene i Digital didaktikk og inkludering (DDI)

DDI for barnehage og PPT

Modul 1: Profesjonsfellesskap og inkludering

 • Barnehagen som lærende organisasjon
 • Teknologi - et redskap for inkludering
 • Inkludering og spesialpedagogisk praksis

Modul 2: Antall, rom, form og teknologi

 • Problemløsning i barnehagen
 • Åpne oppgaver

Modul 3: Kommunikasjon, språk, tekst og teknologi

 • Språklek og digital praksis
 • Å lage digitale fortellinger

Modul 4: Sosial kompetanse og teknologi

 • Lek og teknologi
 • Metoder og verktøy for å arbeide med sosial kompetanse
 • Samtaler med barn og digital praksis

Innholdet i modulene er tett knyttet opp mot rammeplanen.

DDI for skole og PPT

Modul 1: Inkluderende bruk av teknologi

 • Profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK)
 • Digitalt didaktisk design (DDD)
 • Klasseledelse i det digitale klasserommet
 • Den gode timen
 • Tilgjengelighetsfunksjoner og universell utforming

Modul 2: Sosial kompetanse og teknologi

 • Digital dømmekraft
 • Relasjonskompetanse og sosiale ferdigheter
 • Digitale spill i samarbeidslæring
 • Digitale verktøy og sosial kompetanse

Modul 3: Lesing og skriving og teknologi

 • Gode læringsstrategier
 • Sammensatte digitale tekster
 • Digital studieteknikk
 • Formidling gjennom lyd, bilde og video
 • Skriverammer og tenkeskriving

Modul 4: Regning og teknologi

 • Digitale læringsressurser og matematikkmestring
 • Regning og ulike spesialpedagogiske behov
 • Omvendt undervisning
 • Rike oppgaver

Modul 5: Innovativ bruk av teknologi

 • Spill som inkluderende læringsaktivitet
 • Litteratur og tekstskaping gjennom spill
 • Programmering i undervisningen
 • Virtuell virkelighet (VR)/Utvidet virkelighet (AR) i undervisningen

Innholdet i modulene er tett knyttet opp mot LK20.

Her kan du se en video om oppbygningen av modulene.

Side 4 av 9