Til hovedinnhold

Samiske spesialpedagogiske tjenester

Statped gir tilpassede tjenester til samiske barn, unge og voksne, både på individ- og systemnivå.

Tjenestene kan gis samiske barn, unge og voksne med særlige opplæringsbehov, og som etter opplæringsloven, har rettigheter til et tilbud på samisk.

Hvordan søke individtjenester?

Det er pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) som søker om individtjenester fra Statped.

SEAD blir automatisk koplet på søknaden, når det er snakk om samiske barn, unge og voksne med særlige opplæringsbehov.

Hvordan søke systemtjenester?

PPT kan søke om systemtjenester. Det kan være kurs til kommuner, fylkeskommuner og statlige samiske videregående skoler.

Kurs som er åpne for alle finner du her.

SEAD kan bistå universiteter, høgskoler og organisasjoner med samisk spesialpedagogisk spisskompetanse gjennom blant annet forelesninger, veiledninger og deltakelse i forskningsprosjekt.

Universiteter, høgskoler og organisasjoner kan også søke om systemtjenester.

Her finner du alt om tjenester fra Statped.