Til hovedinnhold

Samiske spesialpedagogiske tjenester

Statped gir tilpassede tjenester på individ- og systemtjeneser til samiske barn, unge og voksne.

Hvilke tjenester tilbyr Statped

  • Individ- og systemtjenester for samiskspråklige barn, unge og voksne.
  • Utvikling og veiledning i bruken av læringsressurser og kartleggingsmateriale på sør-, lule- og nordsamisk.
  • Samarbeid med UH sektor

Målgruppe

Samiske barn, unge og voksne med særlige opplæringsbehov, og som etter opplæringsloven har rettigheter til et tilbud på samisk.

Hvordan får man tjenester?

Når pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) søker om tjenester fra Statped til samiske barn, unge og voksne med særlige opplæringsbehov, blir Samisk spesialpedagogisk tjeneste (SEAD) koplet på. Dette omfatter

  • tjenester til kommuner og fylkeskommuner og statlige samiske videregående skoler
  • støtte som del av sakkyndig vurdering dersom PPT ikke har fagkompetanse til å gjennomføre samiskspråklig utredning eller observasjon av samiskspråklige jmf. Udirs Veileder for spesialundervisning .

Les om samisk spesialpedaogisk tjeneste (SEAD)

Samarbeid med universitet, høgskoler og organisasjoner

SEAD kan bistå universiteter, høgskoler og organisasjoner med kompetanse gjennom blant annet forelesninger, veiledninger og deltakelse i forskningsprosjekt. Universiteter, høgskoler og organisasjoner kan søke om systemtjenester.