Til hovedinnhold

Søk om systemtjenester

Systemtjenester tar ikke utgangspunkt i en navngitt person, men handler om å tilpasse praksis. Pedagogisk-psykologisk tjeneste søker på vegne av kommuner/fylkeskommuner.

Forhåndsdrøfting

Statped tilbyr og ønsker at pedagogisk-psykologisk tjeneste forhåndsdrøfter alle søknader om systemtjenester med oss.

Ta kontakt med Spør oss

En forhåndsdrøfting

  • avklare hva kommuner/fylkeskommuner og andre instanser har behov for av tjenester
  • avklarer hva som bør være gjort i forkant av en søknad
  • sikrer en god faglig og forvaltningsmessig søknadsbehandling

Søknadsskjema

Bokmål

Nynorsk

Slik søker du

  1. Velg aktuelt elektronisk skjema
  2. Fyll ut
  3. Last opp aktuelle vedlegg
  4. Trykk på "Vis skjema" og kontroller innhold
  5. Trykk på "Send skjema"

I svarbrev om innvilget tjeneste er det informasjon om kontaktperson og forventet tidspunkt for oppstart.