Til hovedinnhold

Tilmelding kombinert sansetap og døvblindhet

Personer med kombinert sansetap og døvblindhet kan få individtjenester fra Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde (NKDB).

Statped som del av Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde utreder kombinert sansetap og døvblindhet, gir råd, veiledning og informasjon til kommuner og fylkeskommuner, brukere og deres pårørende.

Brukere, nærpersoner og andre kan ta direkte kontakt med Statped.

Tilmeldingsskjema om kombinert sansetap og døvblindhet (bokmål) (PDF)

Meldingsskjema om kombinert sansetap og døvblindheit (nynorsk) (PDF)