Til hovedinnhold

Tjenesteforløp for individtjenester

Dette kan du forvente av Statped

Statped skal levere lik tilgang og lik kvalitet på våre tjenester

Lik tilgang og lik kvalitet på tjenester må forstås ut fra rollen Statped har som støtte til kommuner og fylkeskommuner, og det som er innenfor rammene av Statpeds mandat.

Det er barnehage- og skoleeiere som har ansvaret for å gi gode tilrettelagte pedagogiske tilbud. Statped bidrar til kompetanseutvikling hos kommuner og fylkeskommuner i arbeidet de gjør for å fremme læring hos barn og elever med varige, omfattende og komplekse behov.


Lik tilgang betyr at alle kommuner og fylkeskommuner har den samme muligheten til å få støtte fra Statped.

Lik kvalitet på våre tjenester betyr at alle kommuner og fylkeskommuner skal møtes med den relevante kompetansen i Statped, og best tilpassede tjenesten til sitt behov.

For å oppnå dette, skal vi i Statped:

 • Være synlig og tilgjengelig for alle kommuner og fylkeskommuner 
 • Tilby og tilpasse vår støtte basert på kommuners og fylkeskommuners behov
 • Samarbeide med kommuner/fylkeskommuner om kompetanseutviklingen i barnehager ​og skoler
 • Legge kunnskapsbasert praksis til grunn i alt vi gjør
 • Evaluere våre tjenester slik at vi lærer hva som virker 

For barnet/eleven og foresatte

Dette betyr at dere kan forvente:

 • At deres stemme blir hørt når Statped er involvert
 • At Statped deltar med sin kompetanse, og bidrar til et koordinert lag rundt dere
 • At Statped bidrar til et inkluderende fellesskap som fremmer utvikling, læring og deltagelse for deg som barn/elev

For PPT, barnehage og skole

Dette betyr at dere kan forvente:

 • Tilgjengelig og tydelig informasjon om hvilke tjenester og støtte Statped kan bidra med.
 • Relevant støtte til riktig tid
 • Å møte et Statped som har forstått deres behov og bidrar med relevant kompetanse.
 • Støtte til kompetanseutvikling som tar utgangspunkt i deres lokale pedagogiske praksis, rammebetingelser og forutsetninger. 

Side 5 av 7