Til hovedinnhold

Tjenesteforløp for individtjenester

Planen for samarbeidet

Det er viktig for oss å ha en plan for samarbeidet mellom Statped og kommunen som i individbaserte tjenester. Planen skal gjøre det lett og forutsigbart å samarbeide med Statped.

Samarbeidsplanen inneholder:

  • Varighet på samarbeidet
  • Mål for samarbeidet
  • Fordeling av ansvar
  • Fremdriftsplan
  • Plan for underveis- og sluttvurdering
  • Kontaktpersoner

Her er et eksempel på ferdig utfylt samarbeidsplan.pdf i et samarbeid med Statped om et navngitt barn eller elev.

Her er et støtteverktøy for samarbeidsplan.pdf som kan brukes når vi sammen jobber med å lage samarbeidsplanen.

Side 6 av 7