Til hovedinnhold

Spesialpedagogiske og språklige tjenester

Heltidsopplæring (1.−13. trinn) medfødt døvblindhet

Statped har et tilbud om grunnskole og videregående skole for elever med medfødt døvblindhet ved Diamanten skole for elever med døvblindhet i Oslo.

Tilbudet kan gis til elever i Oslo, Viken, og Innlandet. Skolen tar utgangspunkt i de ordinære læreplanene i Fagfornyelsen. Det utarbeides individuelle opplæringsplaner (IOP) når en elev har fått vedtak om individuelt tilrettelagt opplæring.

I tillegg til de ulike fagenes kompetansemål, er det overordnede målet i alle fag å utvikle elevenes begrepsforståelse og kommunikative kompetanse.

Helårsopplæringen foregår i et stimulerende taktilt språkmiljø der elevene kan oppleve fellesskap og utvikle sin sosiale kompetanse.

Skolens tilbud er for elever i grunn- og videregående skole som på grunn av sin medfødte døvblindhet har behov for taktil tilnærming i sin opplæring. Elevene får undervisning i og på ulike alternative og supplerende kommunikasjonsformer.

Skolen har som mål

  • å sørge for at den enkelte elev i størst mulig grad får mulighet til å utvikle et funksjonelt språk gjennom tilpassede kommunikasjonsformer
  • å legge til rette for at den enkelte elev får mulighet til å utnytte sine evner i et rikt og levende læringsmiljø, der det legges vekt på forutsigbarhet, kreativitet og struktur
  • å bidra til å utvikle trygghet og selvstendighet for mestring og størst mulig deltakelse i sosialt samspill og i storsamfunnet

Side 9 av 15