Til hovedinnhold

Spesialpedagogiske tjenester

Nyoppdaget alvorlig synssvekkelse eller blindhet

Strakstilbudet består av informasjonssamtaler og rådgivning.

Strakstilbudet blir gitt i løpet av få dager fra Statped blir kontaktet. Tilbudet er avgrenset til noen samtaler.

Målgruppe er barn, unge og voksne og/eller nettverket rundt. Tilbudet gis til barn, unge og voksne brukere, omsorgspersoner og/eller fagpersoner så snart som mulig etter at Statped har fått en henvendelse.

Målet med strakstilbudet er en del av Statpeds arbeid med tidlig innsats overfor barn, unge og voksne. Målet er å gi et raskt tilbud samtidig som Statped etablerer kontakt med bostedskommunen.

Strakstilbudet er et lavterskeltilbud som ikke krever søknad fra PPT. Som regel kommer henvendelsen fra spesialisthelsetjenesten, bruker eller foresatte.

Side 7 av 16