Til hovedinnhold
Viser 111–120 av 2594 treff.
 • – Jobber med tett kobling til praksisfeltet

  28.10.2022 | Artikkel

  ...språk/tale. Hverdagen består i å veilede og kartlegge i saker hvor barn har store vansker innen språk og lesing og skriving. Stig er utdannet lektor ved Universitetet i Oslo, med hovedfag i kristendomskunnskap ...
 • – Får bidra til endring i barns liv

  28.10.2022 | Artikkel

  ...kommunikasjon (ASK). – Oppgavene mine går hovedsakelig ut på å heve kompetansen til kommuner, skoler og barnehager i forhold til barn med behov for ASK, forklarer han. Han har også kompetanse på andre områder ...
 • Les opp det jeg skriver

  15.10.2021 | Kapittel

  Med Les opp det jeg skriver kan du få lest opp bokstaver og ord mens du skriver.  Valget Tegn leser opp bokstavnavnet. I den begynnende leseopplæringen kan dette være en nyttig, men samtidig er det en ...
 • God ergonomi under lesing og skriving

  03.03.2023 | Kapittel

  Når eleven leser og skriver punktskrift er det viktig å ha fokus på god ergonomi:   riktig høyde på stolen og bordet at eleven sitter med rett rygg at boken ligger rett foran eleven (sentrert foran kroppen) ...
 • Synets betydning ved lesing og skriving

  04.08.2023 | Kapittel

  ...utfordringer med, jo større kan vanskene bli. Noen av synskvalitetene gir likevel større konsekvenser for lesing enn andre.  Forenklet kan vi si at synssansen består av øyet, synsbanene og synssenteret i hjernen ...
 • Tverrfaglig forskning gir ny kunnskap til stammefeltet

  25.11.2020 | Artikkel

  ...bevise effekt av bestemte behandlingsprogram mer enn å finne ut av «hva som virker for hvem». Studien til Sønsterud et al. (2020) ønsket å belyse brukerperspektivet.  En ny tilnærming, ‘Multimodal Individuell ...
 • Guide: Veien til en meningsfull skolehverdag

  01.08.2022 | Artikkel

 • Nedsatt hørsel og tips til pedagogisk tilrettelegging

  16.06.2016 | Artikkel

  ...bord nærhet til lydkilden avstand til støykilder gode lysforhold plassering slik at eleven ikke har motlys (vanskelig å avlese ansikter i motlys) plassering slik at eleven ser ansiktene til de andre elevene ...
 • Solid læremiddelløft til barn med særskilde behov

  21.09.2023 | Artikkel

  Ei ekstra tildeling på 10 millionar til Statped skal gi eit ekstra læremiddelløft for barn og elevar med særskilde behov for tilrettelegging. Dette vil kome elevar med nedsett syn, høyrsel og døvblindheit ...
 • Hva er stamming? Sett i relasjon til tidlig stammeforløp

  29.03.2016 | Artikkel

  Artikkelen tar for seg temaer som har betydning i opplysningsarbeid om stamming hos førskolebarn, både for logopeder og barnas nærpersoner. Forskning og utvikling På mange måter kan det virke unødvendig ...