Til hovedinnhold
Viser 1751–1760 av 2496 treff.
 • Øke størrelse på elementer i Windows

  09.02.2021 | Kapittel

  Du kan øke størrelsen på elementene på skjermen ved å gå til:  Win + U (Innstillinger – Hjelpemiddel) - Skjerm  Velg Flere skjerminnstillinger. Under Skala og oppsett finner du nedtrekksmenyen Endre størrelsen ...
 • Internett med JAWS

  14.12.2015 | Bok/hefte

  Hefte handlar om å bruke skjermlesaren JAWS og Internett.  Heftet eignar seg for lærarar som skal undervise blinde i bruk av JAWS og Internett. Synshemma brukarar som kan ein del om Internett frå før, ...
 • Comprehensive Aphasia Test (CAT)

  03.02.2022 | Kartleggingsmateriell

  ...spørreskjema om å leve med afasi. CAT-N er derfor den første norske afasitesten som kan sies å ta for seg både skadebaserte og konsekvensfokuserte problemstillinger. CAT ble opprinnelig utgitt på engelsk i ...
 • Språk og kommunikasjon – barn med nedsatt hørsel

  26.08.2020 | Artikkel

  ...tegnspråk og talespråk. Da kan barnet veksle mellom de to språkene etter hvilket miljø de befinner seg i.
 • Pronomen

  08.06.2016 | Artikkel

  ...oppgave (Smart notebook-fil) Beskrivelse av sidene Lim inn et bilde av eleven – eller la eleven tegne seg selv på tavla Spinn med hjulet for å vise ulike farger. Snakk om fargene med talemaskinen Bygg noe ...
 • Om spisevansker

  23.05.2017 | Kapittel

  ...spisevansker og tenker da på barn som ikke vil spise eller spiser for lite spiser lite variert vegrer seg mot nye konsistenser, lukter og smaker er passive og lite deltagende under spisingen ikke klarer å ...
 • WASSP-skolebarn

  05.12.2016 | Kartleggingsmateriell

  ...progresjon. Innholdet er delt inn i fem avsnitt som omhandler: Spørsmål om hvordan stammingen arter seg Tanker om stammingen Følelser om stammingen Unngåelse på grunn av stammingen Problemer på grunn av ...
 • Working with multilingual aphasia: attitudes and practices among speech and language pathologists in Norway

  07.04.2022 | Artikkel

  ...i USA følte at deres akademiske og kliniske opplæring ikke hadde forberedt dem godt nok til å yte tjenester til flerspråklige personer med afasi. En slik klinisk usikkerhet kan ha betydelige negative konsekvenser ...
 • Læringsstrategier og leseforståelse

  23.06.2016 | Video

  ...informasjon fra andre kilder. Gode læringsstrategier er verktøy som gir dem muligheter til å «lære å lære», en form for «hjelp til selvhjelp». Mennesker lærer på forskjellige måter. Noen lærer gjennom å gjøre, ...
 • Digital undervisning - elever med nedsatt hørsel

  25.03.2020 | Artikkel

  ...møtedeltagere må unngå bakgrunnsstøy. Bruk en ekstern mikrofon som er nær lydkilden for å gi best mulig lyd til elevene. Mange elever med nedsatt hørsel har hjelpemidler slik at de kan få direktelyd. Disse kan det ...