Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 271 - 280 av 2496 treff.

 • Riktige tiltak til rett tid for synsvansker kan bidra til å skape gode læringsbetingelser i skolen

  26.08.2022

 • På vei mot et taktilt språk – hva skal til for å få det til?

  14.12.2015 | Bok/hefte

  ...hva som fremmer utvikling av kommunikasjon og språk. På vei mot et taktilt språk – hva skal til for å få det til? En analyse av en god partner i gode dialoger med personer med medfødt døvblindhet Rapport ...
 • Microsoft Office Lens

  02.09.2019 | App

  ...strever med lesing. I appen kan du få teksten du har tatt bilde av opplest gjennom engasjerende leser. I tillegg til å få teksten opplest gjennom engasjerende leser kan du kan også eksporter bilde til f.eks ...
 • Metakognitive ferdigheter

  02.04.2018 | Artikkel

  ...tekstens tema og tar det i bruk for å forstå det de leser.  De setter seg mål og har flere strategier for å nå målene. De stiller seg selv spørsmål som: ”Forstår jeg dette? Er det fornuftig? Hvis nei, hvorfor ...
 • Bli en bedre formidler

  20.09.2017 | Artikkel

  ...for universell utforming når vi skriver til noen. Innholdet på denne siden skal gjøre deg til en bedre formidler. Følger du rådene, hever du kvaliteten på det du skriver. Opplegget er som følger: se videoforelesning ...
 • Videregående skole

  28.05.2020 | Kapittel

  I videregående skole arbeider elever med dysleksi vanligvis mindre med lese- og skriveinnlæring og mer med å lære seg å bruke kompenserende læringsressurser. God tilrettelegging handler derfor i stor grad ...
 • I barnehagealder

  28.05.2020 | Kapittel

  ...allerede i førskolealder. Da er det langt på vei mulig å forebygge at barn utvikler lese- og skrivevansker. Barns språkinnlæring er lettest å påvirke når de er mellom halvannet og tre år. Barnehagen har ...
 • Arbeidsprøven

  10.02.2017 | Kartleggingsmateriell

  ...verktøyet kan du kartlegge elevers lesing og språklige grunnlag. Arbeidsprøven er en samling oppgaver, som vi mener er relevante når du skal kartlegge lese- og skriveferdigheter hos elever i grunnskolen. Den ...
 • Språk 6–16 screeningtest av språkvansker

  13.10.2016 | Kartleggingsmateriell

  Språk 6-16 er en screeningtest av språkvansker for barn og ungdom i aldersgruppene 6 til 16 år.  Testens formål er å avdekke hvorvidt en elev har spesielle utfordringer med språk. Språk 6-16 er digital ...
 • Dysleksi og andre vansker

  08.06.2016 | Artikkel

  ...er en lese- og skrivevanske. Noen barn med dysleksi har også vansker med språk, matematikk, konsentrasjon eller atferd. Disse tilleggsvanskene kan gjøre utfordringene med å lese og skrive enda større. Det ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!