Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 511 - 520 av 2496 treff.

 • Håndalfabetkort, plansjer av håndformene, og håndalfabetfont

  21.09.2016 | Konkret materiell

  Norsk tegnspråk kan du bestille og få tilsendt gratis. Disse leveres i A7 format. (litt større enn ett kredittkort) Send bestilling med antall, ditt navn og din adresse til epost nettbutikk@statped.no Nedenfor ...
 • Kartlegge synsfunksjon

  10.06.2016 | Artikkel

  ...uformelle tester, samt praktiske øvelser inne og ute. Dette kartlegger vi Vi kartlegger blant annet evnen til å: Se små detaljer (visus) Oppfatte farger og fargekontraster Oppfatte svart-hvitt-kontraster (for ...
 • Personer med medfødt døvblindhet - hvordan kan vi forstå hverandre?

  11.11.2015 | Veileder

  ...sansene, hvilke prinsipper vi legger til grunn, hvordan vi tenker i vårt arbeid i forhold til teori og praksis, og hvilken målsetting vi har for arbeidet. Vi skriver litt om livskvalitet og om hva begrepene ...
 • Mine sirkler – Veiledning Apple iOS admin-modus

  14.11.2017

  ...er nå inne i beskrivelsen av admin-innstillingene. Admin brukes for å redigere, endre eller legge til nytt innhold i appen. Som regel er det den som hjelper brukeren som tilrettelegger innholdet, og det ...
 • TegnStart

  23.02.2016 | Nettressurs

  ...nybegynnere, men den egner seg også til bruk i organisert tegnspråkundervisning. TegnStart har vært en populær programserie helt siden 2004, da TegnStart1 ble lansert. Serien har fram til nå kun vært tilgjengelig ...
 • GraphoGame

  26.06.2018 | App

  ...laget med tanke på elever som har dyslektiske vansker, men kan brukes av alle elever når de skal lære seg grunnleggende avkodingsferdigheter. Appen kan være et supplement i leseopplæringen. Gjennom korte økter ...
 • Universell utforming av dokumenter

  01.10.2020 | Artikkel

  ...gode kontraster, tabellstruktur og alternativ tekst på bilder er noe av det du må huske på når du skriver. Språk Bruk et enkelt, tydelig og konsist språk uten interne begreper og forkortelser. 10 tips som ...
 • Tastaturbo

  03.02.2021 | Nettressurs

  ...lære seg touch-metoden. Tastaturbo er laga for å legge til rette for enkel øving for alle elevar. Ressursen passar godt i begynnaropplæringa i digitale ferdigheiter. Målet er at elevane skal skrive med ...
 • Internasjonal morsmålsdag

  21.02.2017 | Artikkel

  ...samisk i barnehagen. De grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving og regning læres gjennom å mestre sitt morsmål eller førstespråk. Det skriver FN i forbindelse med den internasjonale morsmålsdagen ...
 • Kommunikasjon, samspill og språk – barn med nedsatt hørsel

  23.06.2016 | Artikkel

  ...tegnspråk og talespråk. Da kan barnet veksle mellom de to språkene ettersom hvilket miljø de befinner seg i. Tidlig innsats Tidlig innsats betyr at man skal sette i gang tiltak for et barn med én gang det ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!