Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 561 - 570 av 2496 treff.

 • Formatere dokumenter

  03.09.2018 | Kapittel

  Du vil også kunne gi kommandoer til skjermleseren for å gå til overskrifter o.l. Overskrifter Slik setter du inn en overskrift i dokumentet: Stå på en tom linje og skriv overskriften Velg overskrift (nivå ...
 • Mine sirkler – Brukerveiledning

  06.06.2016

  ...med ASD. Dette kan kreve omfattende diskusjoner. For noen kan det være nødvendig å gå mer detaljert til verks enn det vi beskriver her; for andre kan diskusjoner, definisjoner og det visuelle materialet ...
 • Identifisere barn med autismespekterforstyrrelser

  19.03.2022 | Kapittel

  Tidlig innsats styrker barnets mulighet til å lære og utvikle seg og kan hindre skjevutvikling av sekundære problemer og tilleggsvansker. For barn som har autisme er det viktig at laget rundt barnet oppdager ...
 • Tidlig innsats

  18.03.2022 | Kapittel

  Tidlig innsats styrker barnets mulighet til å lære og utvikle seg og kan hindre skjevutvikling av sekundære problemer og tilleggsvansker. For barn som har autisme er det viktig at laget rundt barnet oppdager ...
 • Modulene i Digital didaktikk og inkludering (DDI)

  16.09.2021 | Kapittel

  ...sosial kompetanse Modul 3: Lesing og skriving og teknologi Gode læringsstrategier Sammensatte digitale tekster Digital studieteknikk Formidling gjennom lyd, bilde og video Skriverammer og tenkeskriving Modul ...
 • Settings Senter

  04.09.2019 | Kapittel

  ...programmer i Settings Senteret. Settings Senter består av to ruter. Til venstre er det en trevisning med kategorier som har underliggende elementer. Til høyre ulike valg og innstillinger. Du kan navigerer i kategoriene ...
 • Hva er Minspeak®?

  08.06.2016 | Artikkel

  ...problemer de hadde med å uttrykke seg med de talehjelpemidler man hadde på den tiden. Han fikk da idéen til å lage et system for Alternativ og Supplerende Kommunikasjon(ASK) til personer med språkevner, men ...
 • Punktskrift og regning

  14.06.2016 | Artikkel

  ...på samme måte som sekseren på en terning. Ved å kombinere de seks punktene på ulike måter, kan vi skrive 64 ulike symboler. Les mer om punktskriftsystemet på sansetap.no Tall som punktskrift Noen punktkombinasjoner ...
 • Les opp skjermen

  04.11.2019 | Kapittel

  ...fingre fra toppen av skjermen. Øvingsoppgave Gå til en nettside og velg lesevisning hvis tilgjengelig. Aktiver opplesing og prøv å starte/stoppe opplesingen. Juster også hastigheten opp og ned med symbolene ...
 • Kva er afasi?

  09.09.2017 | Artikkel

  ...ein erverva skade i hjernen. Personar med afasi har behov for og rett til oppfølging av logoped. Hjerneslag er den vanlegaste årsaka til afasi. Hjerneslag omfattar både hjernebløding og blodpropp i hjernen ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!