Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 781 - 790 av 2496 treff.

 • Inkludering: Hva, hvordan og hvorfor

  29.03.2016 | Artikkel

  En analyse av begrepet inkludering.  Artikkelen baserer seg på et doktorgradsprosjekt initiert av Høgskolen i Finnmark, hvor oppdraget er å se på relasjonen mellom spesialundervisning og tilpasset opplæring ...
 • Tidlig samspill – barn med nedsatt hørsel

  26.08.2020 | Artikkel

  ...det. Barn som har nedsatt hørsel Barn med nedsatt hørsel gir av og til mindre respons enn det vi forventer. Reaksjonsmønsteret skiller seg kanskje litt fra det omsorgspersonene kjenner fra andre barn. Dette ...
 • Samtalemateriell for barn

  10.11.2021 | Kapittel

  ...som undrer seg over både språk og tolking. Krølle er 4 år, og går i en barnehage der de av og til har tolk. Han har mange spørsmål om tolking, som han synes barn og voksne skal snakke om.  Gå til Tolking ...
 • Flerspråklige med spesialpedagogiske behov

  24.09.2021 | Seksjon

  I Norge i dag er det å forholde seg til flere språk på ulike måter en selvfølge. I vårt daglige liv hører eller bruker de fleste av oss for eksempel engelsk på ulike måter, selv om vi kan beherske språket ...
 • Flerspråklighet

  05.06.2020 | Kapittel

  ...tospråklig bakgrunn, som har ASF. Mange av disse barna er i en livssituasjon hvor de må forholde seg til flere enn et språk. De må lære to språk for å kunne kommunisere fullt ut med sine nære personer.
 • Når klasserommet blir virtuelt

  19.12.2016 | Video

  ...åpner seg ved bruk av en pappbrille og smarttelefon. Bruk av VR kan engasjere, motivere og skape variasjon i undervisningen. Samtidig åpner den noen muligheter for å tilrettelegge og tilpasse til ulike ...
 • Dysleksi

  02.12.2020 | Kapittel

  ...avkode en tekst. Ofte vil de også lese feil eller gjette på ord i teksten. Dette kan føre til at de ikke får med seg innholdet eller misforstår. De kan ha stor nytte av å få teksten lest opp samtidig som ...
 • Språkutvikling i taktil modalitet gjennom friluftsliv.

  07.02.2019 | Artikkel

  ...bidrar så positivt til språkutvikling i en kroppslig-taktil modalitet.  Det undersøker på tre aspekter ved aktivitetene: stimulering av autentiske opplevelser, relasjoner og naturen i seg selv, som alle tre ...
 • Perspektiver på kroppslige erfaringer og opplevelser hos elever som har hatt svulst i hjernen

  30.03.2016 | Bok/hefte

  Selv om barn med hjernesvulst opplever til dels store endringer knyttet til kropp, rapporterer de at livskvaliteten deres er relativt god. Masteroppgave (casestudium) av Eva Mølmen. Det finnes liten forskningsbasert ...
 • Junas historie

  22.01.2020 | Artikkel

  ...omgivelser forstår og legger til rette for opplæring, helt avgjørende for hvordan livet blir videre. Junas historie endte godt, men hun må alltid ha med seg historien sin, og ta hensyn til den når hun skal gjøre framtidige ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!