Til hovedinnhold
Viser 831–840 av 2496 treff.
 • JNCL og fysisk aktivitet

  04.11.2016 | Bok/hefte

  NCL, og som opptrer i flere former. I Norge dominerer en juvenil form forkortet JNCL. Boka tar for seg en innføring i sykdommens karakter. Når det gjelder motorisk aktivitet og tiltak for å fremme og vedlikeholde ...
 • Språkkompetanse

  10.11.2021 | Kapittel

  ...tanse Som både mor og pedagog er inne på, så må barna få mulighet til å observere og bli kjent med tolking. De kan ikke overlates til å håndtere tolket samhandling på egenhånd i første omgang. Samhandling ...
 • Systematisk utprøving

  23.08.2017 | Kapittel

  Av og til kan det være behov for å kartlegge mer systematisk i hvilken grad en multifunksjonshemmet person er interessert i et stimuli eller en aktivitet. Det kan da være aktuelt å la vedkommende systematisk ...
 • Nedsatt hørsel og psykososial tilrettelegging

  06.05.2021 | Artikkel

  Samspillet endrer seg fra fysisk lek til samtale. Dette kan gi situasjoner der elever med nedsatt hørsel lettere kan falle utenfor. Skoleeier og fagpersoner rundt eleven må gjøre seg kjent med hvilke utfordringer ...
 • Nedsatt hørsel og spill

  14.09.2020 | Kapittel

  ...andre sanser i tillegg til hørselssansen for å skaffe seg informasjon og for å kommunisere med andre elever. Det er ikke slik at en elev med nedsatt hørsel ikke kan nyttiggjøre seg auditiv informasjon, men ...
 • PowerPoint

  21.05.2015

  ...er blinde og sterkt svaksynte, bør få erfaring med å bruke PowerPoint i skolen.  PowerPoint støttes til en viss grad av skjermleserne, og de vanligste funksjonene i programmet kan utføres med hurtigtaster ...
 • En farlig klatretur

  10.10.2016 | Bok/hefte

  Hovedpersonene i denne boken er døve barn. Boken er tenkt brukt som selvstendig lesing for elever i 5. klasse og oppover. Teksten i boken har ordforklaringer med illustrasjoner. Døveskolenes Materialelaboratorium ...
 • Opplesning med Engasjerende leser i Word

  09.02.2021 | Kapittel

  Skrivebordsversjonen av Word I skrivebordsversjonen finner du Engasjerende leser i fanearket Visning. Du kan bruke en tastesnarvei for å åpne Engasjerende leser. Tastene skal trykkes etter hverandre, ikke ...
 • Mine sirkler - app som sosialt atferdskart

  03.05.2016 | App

  ...orientere seg etter slik at hverdagen blir mindre stressende og lettere å mestre. Sosial samhandling mellom mennesker styres av et komplisert nettverk av uskrevne sosiale regler. De fleste lærer seg disse ...
 • Kommunikasjon, samspel og deltaking

  06.04.2021 | Kapittel

  ...avhengige av at miljøet, og menneska rundt dei, har forståing for og tek omsyn til føresetnadene deira. Kommunikasjonen som går føre seg, skal vere tilgjengeleg for barnet med nedsett høyrel på lik linje med alle ...