Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 851 - 860 av 2496 treff.

 • Opplevelse av mestring

  07.09.2022 | Kapittel

  ...hverdagens gjøremål handler blant annet om å spise, kle av og på seg, vaske seg og gå på toalettet. Dette er aktiviteter som kan bidra til at barnet opplever mestring. Barn med normalt syn lærer disse aktivitetene ...
 • Hvem har kunnskap?

  21.08.2017 | Kapittel

  ...kommunikative uttrykkene til disse personene kan være svært svake, annerledes og særegne i sin form. De som har vært en del sammen med personen, vil imidlertid gjerne ha lært seg å tolke disse uttrykkene ...
 • Veien videre

  25.01.2018 | Kapittel

  Konsekvensene av skaden endrer seg. Det gjør også elevens behov. Omgivelsene må derfor endre sine krav og forventninger i tråd med elevens utvikling. Metodikk og opplegg som ser ut til å være gode for eleven, ...
 • KORT OM partiene på Stortinget i perioden 2017 - 2021

  30.08.2021 | Nettressurs

  - en tegnspråklig ressurs med norsk undertekst. Ressursen retter seg til elever i videregående skole og i ungdomsskolen. Det overordnede tema er hva et politisk parti er, og hvordan vi fordeler partier ...
 • Inkludering i barnehagen

  06.04.2017 | Bok/hefte

  ...om hvordan barnehagen i praksis kan inkludere barn på en god måte.  Boka dreier seg om hvordan inkludering kan arte seg, sett fra ulike perspektiver betydning av store og små hendelser i barns og voksnes ...
 • I barnehagen

  18.03.2022 | Kapittel

  ...oppdage at barnets adferd skiller seg fra barn på samme alder. Da er det naturlig å ta kontakt med den kommunale PP-tjenesten. Barn som har en utviklingshemming i tillegg til autisme vil oftest bli raskere ...
 • Støtte i språk og kommunikasjon

  18.03.2022 | Kapittel

  og til de som tilsynelatende har lite problem med både språkforståelsen og talespråket. Forståelsesvanskene til barn og unge med autisme fører med seg store belastninger i hverdagen. Det gir seg utslag ...
 • Stabile sammenhenger mellom atferdsvansker og språkvansker gjennom hele barndommen

  19.10.2016 | Artikkel

   Å kartlegge dette gjør det mulig å tilrettelegge skole- og behandlingstilbud.  Artikkelen dreier seg om forholdet mellom sosiale utfordringer og språkvansker i barndommen og sosiale utfordringer i ungdommen ...
 • Språkkompetanse

  10.11.2021 | Kapittel

  ...tanse Som både mor og pedagog er inne på, så må barna få mulighet til å observere og bli kjent med tolking. De kan ikke overlates til å håndtere tolket samhandling på egenhånd i første omgang. Samhandling ...
 • Kommunikasjon

  23.08.2017 | Kapittel

  Interessekartleggingen gir gode ideer til temaer å kommunisere om og gode situasjoner og kommunisere i. Når motoriske ferdigheter skal utvikles, trengs det vilkår som motiverer til å bevege og øve seg. Det kan eksempelvis ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!