Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 31 - 40 av 2720 treff.

 • Lek – barn med nedsatt hørsel

  26.08.2020 | Artikkel

  Når barn har et hørselstap, er det lett å gå glipp av replikker eller deler av replikker. Dette kan skape misforståelser, som igjen kan gjøre leken vanskelig slik at barn kan slutte å leke.  Lekekamerater ...
 • Tiltak i barnehagen for barn med nedsatt hørsel

  14.06.2016 | Seksjon

  ...utvikling er viktig i førskolealder. For små barn er hørselen viktigst for å utvikle lytteferdighet og talespråk. Legg til rette for god tilgang til språk som skal omgi barn. Det gjelder både for talespråk og tegnspråk ...
 • Tilrettelegging i barnehagen for barn med kombinerte sansetap

  24.02.2022 | Prosessmal

 • Fysisk tilrettelegging i barnehagen for barn med hørselstap

  15.06.2016 | Artikkel

  ...visuell bakgrunnsstøy i rom i barnehagen der barn med nedsatt hørsel oppholder seg.  All lyd som forstyrrer eller hindrer at barn oppfatter tale, regnes som støy. Også lyder som barn som hører normalt, ikke ...
 • Matematikk i barnehagen for barn med nedsatt hørsel

  24.06.2016 | Artikkel

  Barn med nedsatt hørsel og døve barn trenger allerede i førskolealderen mange og varierte erfaringer med matematiske begreper. Det er viktig å være bevisst på det matematiske språket i hverdagen og styrke ...
 • Små barn med behov for ASK

  10.02.2021 | Artikkel

 • Tilgjengelighet for barn med bevegelseshemning og multifunksjonshemming

  01.10.2020 | Artikkel

  Ramper og heiser tilpasset for både manuelle og (store) elektriske stoler med ledsagerstyring. Brede nok terskelfrie dører med elektrisk døråpner som er tilgjengelig for betjening fra rullestol. Handicapparkering ...
 • Tidlig samspill – barn med nedsatt hørsel

  26.08.2020 | Artikkel

  ...kontakten mellom barn med hørselstap og foreldrene eller andre nærpersoner det første leveåret er grunnleggende for språklig og sosial utvikling.  Barnets signaler må tolkes og besvares slik at barnet får erfare ...
 • Språk og kommunikasjon – barn med nedsatt hørsel

  26.08.2020 | Artikkel

  Kommunikasjon med omverdenen starter i det øyeblikket et barn er født. Det gjelder også barn med hørselstap.  En forutsetning for at barnet skal være aktiv i kommunikasjonen med omgivelsene, er at det ...
 • Programmering for barn med særskilte behov

  17.08.2021 | Tema

  ...stimulere til skaperglede, nysgjerrighet, selvtillit og vilje til å prøve ut ideer og løse oppgaver. Med riktig tilrettelegging kan programmeringen fungere på alle nivåer og tilpasses ulike behov. Alle elever ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!