Til hovedinnhold
Viser 91–100 av 2481 treff.
 • Lesing og skriving

  24.10.2019 | Kapittel

  ...funksjoner gir elevene mulighet til å vise hva de kan om et tema. Når elevene produserer egne bøker og læreren tilrettelegger fagstoffet i Book Creator,kan elever som strever med lesing, skriving eller språk oppnå ...
 • Å lære å lese og skrive for personer med behov for ASK

  19.03.2021

 • Skrivere for punktskrift

  02.09.2019 | Kapittel

  For å kunne skrive ut på en punktskriftskriver, må teksten først konverteres til punktskrift med riktig format. Til dette brukes et konverteringsprogram. Layouten på utskriften i punktskrift blir ikke ...
 • Lesing og hørselshemmede barn i barnehagen

  02.04.2018 | Artikkel

  ...skjer ikke som en naturlig del av utviklingen, slik som det å lære å gå eller det å tilegne seg språk. Lesing må undervises i for å læres. Det er i barnehagen denne utviklingen begynner. Det er mange ferdigheter ...
 • Synets betydning ved lesing og skriving

  21.02.2022

 • Hørsel og lesing i barnehagen

  02.04.2018 | Artikkel

  ...forbereder det til å bli en god leser, men som også har en egenverdi her og nå. Slike aktiviteter skal være lekepreget og være en naturlig del av hverdagen. I planleggingen skal man ta hensyn til forskjeller ...
 • Kommunikasjonsreglene - hørsel og lesing

  02.04.2018 | Artikkel

  ...og forstår du bedre hvorfor du må følge dem.  Få øyekontakt før du begynner å snakke. Snakk direkte til den som er hørselshemmet. Plasser deg slik at lyset faller på ansiktet ditt. La munnen din være godt ...
 • Språk, lesing og omvendt undervisning

  22.08.2022 | Kapittel

  ...teksten at de ikke får med seg innholdet. Elevene kan ha stor nytte av at fagstoffet presenteres gjennom en podkast, video, spill eller sammensatte tekster. Når elevene lytter til noen som snakker eller ser ...
 • Hvem skriver vi for?

  04.05.2015 | Kapittel

  ...synshemning og så store vansker med å håndtere følelsene sine, at det går ut over læring og forholdet til andre. Særlig gjelder dette synshemmede barn og unge med autismespekterforstyrrelser. Vi vil samtidig ...
 • ASK er personens språk, og måte å uttrykke seg på

  27.09.2021