Til hovedinnhold
Viser 1301–1310 av 2481 treff.
 • Kort taktil plan

  19.10.2021 | Konkret materiell

  Aktivitetsplaner kan også brukes som hjelp til å huske og bekrefte informasjon om rekkefølge i en handlingskjede. Det kan gi barnet større mulighet til å komme i gang og drive seg selv gjennom aktiviteten, og gjennomføre ...
 • Lek – barn med nedsatt hørsel

  26.08.2020 | Artikkel

  ...støyfylte omgivelser blir særlig vanskelig. Utfordringene i lek kan ha sammenheng med barnets mulighet til å få nok språklige erfaringer fra dagligdagse gjøremål som barna kan bearbeide og teste ut i leken ...
 • Alstrøm syndrom

  10.06.2020 | Kapittel

  (retinal degeneration). Synsskaden øker raskt og kan lede til sterkt nedsatt syn i tenårene. Netthinnen består av staver og tapper, og i motsetning til mange andre netthinnesykdommer der stavene ofte blir rammet ...
 • Utforsk de ulike bøyene

  07.03.2023 | Kapittel

  ...man bruker punktbøyer eller om det bør legges til. Utforsk listebøyer: Finn bilder av ulike klesplagg. Spør eleven i hvilken rekkefølge eleven vil kle på seg plaggene. Eleven svarer ved bruk av listebøyer ...
 • VirtualSpeech

  01.09.2017 | App

  ...kan du øve på å snakke eller presentere noe. Omgivelsene er i 360 grader, med publikum som beveger seg og ser på deg. Du kan laste inn en egen presentasjon i appen, gjøre opptak av det du sier og høre på ...
 • Overgang mellom barnehage og skole

  07.07.2020 | Kapittel

  ...t har laget en egen veileder: Fra eldst til yngst. Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole. Her er det blant annet understreket at skolen må gjøre seg godt kjent med enkeltbarnet, ikke bare med ...
 • Styrke sentrale ferdigheter

  14.09.2020 | Kapittel

  ...som trekkes frem i LK 20 og som du utfordres på i mange spill. I filmen under får du en introduksjon til hvordan disse ferdighetene tas i bruk. La oss bli med Ola, Synne og Sondre og se hvordan de blir utfordret ...
 • Tolke for barn

  17.02.2022 | Kapittel

  ...samtaler med barn. Tolken må kanskje holde i hånda, svare på direkte spørsmål og fortelle litt om seg selv. Barns språk og språkutvikling Tolkene må gjøre språkvalg som er tilpasset barnets språkutvikling ...
 • Teknologi og universell utforming

  16.06.2016 | Artikkel

  ...alternative tekster knyttet til bilder og annen grafikk. Disse tekstene er skjult for de fleste brukere, men fanges opp av skjermleserprogram slik at brukere med synshemninger får tilgang til grafiske lenker og ...
 • Om tilrettelagte skolelydbøker

  20.02.2018 | Artikkel

  NLBs app Lydhør. Alle bøkene i bokbasen har innlest tale, men tekstmessig skiller nyere produksjoner seg fra de eldre. De eldste bøkene inneholder tekstmessig kun overskrifter og sidetall fra den trykte boken ...