Til hovedinnhold
Viser 1351–1360 av 2481 treff.
 • Spør oss tjenesten gir hjelp og skaper ideer

  30.09.2022 | Artikkel

  ...som kontaktet Statpeds Spør oss- tjeneste, opplevde at de fikk hjelp til det de lurte på. 62 % sa at de gjennom dialogen fikk ideer til konkrete tiltak de kunne iverksette i sin situasjon. Dette viser tallen ...
 • Hvordan søke om digitale kommunikasjonsmidler

  16.03.2023 | Kapittel

  ...og den til enhver tid gjeldende rammeavtale for kommunikasjonshjelpemidler Dersom man søker om utprøving, innebærer dette at det skal være mulig for bruker å bytte hjelpemiddel dersom det viser seg nødvendig ...
 • Juvenil Nevronal Ceroid Lipofuscinose (JNCL)

  24.10.2017 | Artikkel

  ...synet i 4-5-årsalderen, men det kan ta tid for omgivelsene å oppdage dette fordi barnet tilpasser seg det å se dårligere. Normalt avdekkes JNCL innen barnet er 6-8 år. Hovedtrekk Sykdomsforløpet er forskjellig ...
 • Ikke-manuelle komponenter

  10.02.2023 | Kapittel

  ...manuelle komponenten. I tegnspråklig kommunikasjon har vi derimot blikket rettet mot ansiktet/overkropp til den som snakker samtidig som vi har et overblikk over både manuelle og ikke-manuelle komponenter. Med ...
 • Forebygge skolefravær

  13.04.2021 | Kapittel

  ...overganger generell utrygghet og vegringsatferd hyperaktivitet eller passivitet forsinkelser knyttet til språk, motorikk og lek Hvis det ikke blir tilrettelagt tilstrekkelig på skolen vil det med høy sannsynlighet ...
 • Overgang mellom barneskole og ungdomsskole

  07.07.2020 | Kapittel

  behov for støtte, særinteresser etc. Spør eleven om hvilke medelever han/hun har gode relasjoner til, og som bør inngå i den nye klassen. Gi eleven oversikt over skolens områder. Dette kan gjøres for ...
 • Dash

  18.06.2019 | Konkret materiell

  ...skolen Dash passer for barn ned i førskolealder og du kan bruke roboten til å: Bli kjent med programmering Lære å omgjøre instruksjoner til handlinger Få praktisk erfaring i å kode med symboler og blokker Erfare ...
 • Hva vet vi om korona og de sårbare barna?

  20.04.2021 | Artikkel

  ...kunnskap og forskning. Illfoto_korona_sårbare_barn Vi har søkt i ulike kilder i alt fra sosiale medier til forskning og har oppsummert det vi fant i noen sentrale punkter. Funnene er oppsummert nedenfor.  Oppsummerende ...
 • Undervisningsopplegg med omvendt undervisning

  20.04.2022 | Kapittel

  ...utvikling menes ofte en plan for fremtiden som går ut på at vi må handle på en måte som gjør verden til et bedre sted for alle mennesker som lever nå, uten å ødelegge for dem som kommer senere.  Hva tenker ...
 • Linjebøker/rutebøker à 25 ark

  26.08.2016 | Konkret materiell

  ...med å se linje- eller rutemarkeringen i vanlige skrivebøker. Leveres i pakker på 5 stk. Husk å spesifiser type, se prøvehefte. Spesialtilpassede skrivebøker kan lages etter avtale Statped kommer med ny bestillingsløsning ...