Til hovedinnhold
Viser 561–570 av 2481 treff.
 • Planlegging, struktur og organisering

  10.02.2020 | Kapittel

  Tips til hva dere kan gjøre Barnets evne til å planlegge generelt kan ha endret seg Det å få til å gjøre aktiviteter og lekser kan bli krevende – fordi det er vanskelig å huske, gjøre eller planlegge? ...
 • Settings Senter

  04.09.2019 | Kapittel

  ...programmer i Settings Senteret. Settings Senter består av to ruter. Til venstre er det en trevisning med kategorier som har underliggende elementer. Til høyre ulike valg og innstillinger. Du kan navigerer i kategoriene ...
 • Les opp skjermen

  04.11.2019 | Kapittel

  ...fingre fra toppen av skjermen. Øvingsoppgave Gå til en nettside og velg lesevisning hvis tilgjengelig. Aktiver opplesing og prøv å starte/stoppe opplesingen. Juster også hastigheten opp og ned med symbolene ...
 • Among the Sleep

  28.02.2018 | App

  En spennende og inkluderende inngang til arbeid med tekst, språk, religionsfaglige og samfunnsfaglige temaer i ungdomsskolen og videregående skole. I Among the Sleep spiller du en toåring som våkner i ...
 • Om overganger

  08.07.2020 | Kapittel

  ...omsorgsbehov som det må tas hensyn til i organiseringen. En god sammenheng mellom ulike opplæringsarenaer skal ivareta behov for trygghet i en overgangsprosess, og bidra til at opplæringen tilpasses den enkelte ...
 • Tegnkort - Hva gjør Lotta og Milo?

  14.05.2020 | Bok/hefte

  ...bestillingsløsning. (nettbutikk@statped.no) Lotta og Milo inviterer voksne og barn mellom 2 - 5 år, til å samtale om kjente situasjoner fra hverdagen. TegnKort viser i alt  20 hverdagsaktiviteter. Noen av ...
 • Erstatt

  04.09.2019 | Kapittel

  ...dialogboksen Søk og erstatt: Ctrl+h Markøren står nå i feltet Søk etter Skriv inn teksten du vil erstatte Gå til feltet Erstatt med: Tab Skriv inn den nye teksten du vil erstatte den gamle med Start søk: Enter ...
 • Utforsk betydningen av håndform

  06.03.2023 | Kapittel

  ...utforske, diskutere og skrive ned eller fortelle om hva de finner.  Lag vitser der man bruker feil håndform slik at utsagnet får feil betydning. Oversett setninger/tekster fra norsk til norsk tegnspråk, for ...
 • Swift Playgrounds - app for programmering

  19.08.2021 | Kapittel

  Figuren Byte programmeres til å bevege seg i rutemønstret for å løse oppgaver. Den andre delen av skjermbildet består av tekst. Her presenteres selve oppgaven du skal løse, og her skriver du programkoden som ...
 • Hva er taktile tankekart?

  17.03.2021 | Kapittel

  ...knyttet til et tema. Til vanlig er tankekart visuelle og gir en grafisk framstilling av et tema eller begrep og sammenhengen mellom disse. En tradisjonell måte å lage tankekart på, er å skrive et ord midt ...