Til hovedinnhold
Viser 811–820 av 2481 treff.
 • Progresjon i opplæringsforløpet

  19.08.2021 | Kapittel

  ...være til visuell hjelp. Blokkprogrammering fungerer ikke med leselist, og kan være utfordrende for andre synshemmede. Derfor mangler dette steget i progresjonen for elever som ser for dårlig til å nyttiggjøre ...
 • e-post

  02.09.2019 | Kapittel

  ...i en liste du kan bla i med piltasten. Det finnes hurtigtaster for de vanligste funksjonene som å skrive ny, besvare og slette e-post.
 • Ordforråd hos flerspråklige barn – Pedagogiske og spesialpedagogiske utfordringer

  19.10.2016 | Bok/hefte

  ...samme ordforråd på begge språk?  Ordforrådet er sentralt for utvikling av språk og for lese- og skriveutvikling. Ikke minst gjelder dette for barn som vokser opp med flere språk parallelt. Boken er nyttig ...
 • Mine sirkler - app som sosialt atferdskart

  03.05.2016 | App

  ...orientere seg etter slik at hverdagen blir mindre stressende og lettere å mestre. Sosial samhandling mellom mennesker styres av et komplisert nettverk av uskrevne sosiale regler. De fleste lærer seg disse ...
 • Kommunikasjon, samspel og deltaking

  06.04.2021 | Kapittel

  ...avhengige av at miljøet, og menneska rundt dei, har forståing for og tek omsyn til føresetnadene deira. Kommunikasjonen som går føre seg, skal vere tilgjengeleg for barnet med nedsett høyrel på lik linje med alle ...
 • Trening på spesifikke ferdigheter

  14.09.2020 | Kapittel

  Explodes. Dette er et spill som egner seg godt for å øve på språk og kommunikasjon. Spillet lastes ned på din eller elevens digitale enhet, og er ikke knyttet opp til andre på nett. I spillet trener elevene ...
 • Fysisk tilrettelegging

  07.09.2022 | Kapittel

  ...nøkkelpunkter. Tips til fysisk tilrettelegging Orden og system  For seende gir synet gir raskt store mengder informasjon om hva som er i rommet, hvor ting er plassert og hvor ting er i forhold til hverandre. Vi ...
 • Sansetap (syn og hørsel)

  10.02.2020 | Kapittel

  Tips til hva dere kan gjøre Evnen til å se og høre kan ha endret seg Barnet kan ha synsfeltutfall, dobbeltsyn eller redusert skarpsyn Barnet kan høre dårligere – gjerne på det ene øret Barnet kan ha vansker ...
 • Mine tegn: Skolestart

  13.01.2016 | Bok/hefte

  ...foreldre som viser hvordan barn med forsinket språkutvikling kan uttrykke seg og forstå med tegn som støtte, også kalt tegn-til-tale.   «Mine tegn: Skolestart» består av en bok og en samling med sju filmer ...
 • Det nære språket

  27.01.2016 | Bok/hefte

  ...med mennesker som har omfattende funksjonshemminger. Det handler om å skape et språkmiljø med plass til det nære språket mellom mennesker med omfattende kognitive og fysiske funksjonshemminger og den nære ...