Til hovedinnhold
Viser 81–90 av 2481 treff.
 • Scanner-brille hjelper elever med store lese- og skrivevansker

  17.01.2020 | Video

  En OR-brille som scanner og leser opp tekst, kan være nyttig for elever med store lese- og skrivevansker. Ved Rustad skole i Ås har de testet ut det lille kamera med svært gode erfaringer. Produktet som ...
 • Hvordan jobbe med lese- og skriveopplæring med ASK-brukere

  18.11.2021 | Video

  ...tegnspråktolk. Med utgangspunkt i case-beskrivelser deler vi våre erfaringer med arbeid av lese- og skriveopplæring for elever med behov for alternativ supplerende kommunikasjon. Her får du innblikk i ulike arbeidsmetoder ...
 • Veileder i skriveutvikling for personer med behov for ASK

  16.10.2022 | Prosessmal

 • Hva er lesing og skriving

  05.11.2020 | Kapittel

  Lesing og skriving er to grunnleggende ferdigheter i dagens samfunn. Bruk av teknologi gjør at de som har vansker med å kunne lese eller skrive i tradisjonell forstand, likevel kan tilegne seg eller formidle ...
 • Hørselstilstander

  31.08.2016 | Seksjon

  I tillegg til vanlig hørselstap kan det forekomme andre utfordringer med hørselen. Dette kan hemme kommunikasjon og deltakelse.    
 • Tore trenger et kompetent lag rundt seg

  25.01.2022

 • Dysleksi og lesing

  15.06.2016 | Artikkel

  Lesing er én av fem ferdigheter i Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Elever med dysleksi strever med å oppnå funksjonell leseferdighet og trenger ofte kompenserende læringsressurser. De fem ferdighetene ...
 • Synstap og lesing

  16.06.2016 | Artikkel

  Lydbøker eller talesyntese: noen leser med hørselen.  Noen kombinerer de tre formene for lesing. Les mer synstap og lesing   ...
 • Hørselstap og lesing

  09.06.2016 | Artikkel

  ...leste godt på 4. klassetrinnet, kan ligge to år etter på ungdomstrinnet (16-17årsalderen). Fordi lesing er basert på muntlig språk og må læres, er det viktig med tiltak som sikre en tidlig språkutvikling ...
 • Lesing og ADHD

  10.06.2022